CAST WEDI’I GYHOEDDI AR GYFER Y PREMIERE BYD O WOOF GAN ELGAN RHYS

07 Ion 2019

Cynhyrchiad newydd cyntaf Theatr y Sherman yn 2019 yw’r premiere byd o ddrama amrwd a deifiol yn yr iaith Gymraeg – Woof gan Elgan Rhys, wedi’i chyfarwyddo gan Gethin Evans.

Mae Woof yn adrodd stori dau ddyn mewn cariad. Dau ddyn o gefndiroedd cwbl wahanol sydd â barn cwbl wahanol o beth yw hi i fod mewn perthynas. Mae Aled Pedrick (35 Diwrnod, S4C) wedi’i gastio yn rhan Jesse a Berwyn Pearce (Pan Oedd Y Byd Yn Fach, Theatr Genedlaethol Cymru) fydd yn chwarae rhan Daf. Wedi corwynt o flwyddyn gyntaf â’i gilydd dechreua’r pwysau adeiladu, gan fygwth i chwalu’r rhwymau maent wedi’u clymu. Wrth i bethau boethi, maent yn ei gweld hi’n anodd i ddilyn eu trywydd eu hunain mewn byd sy’n rhy barod i lunio un iddynt.

Mae Rachel O’Riordan, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, wedi dweud ‘Mi wnes i gomisiynu Woof gan Elgan Rhys am fy ‘mod i eisiau i Theatr y Sherman gynhyrchu gwaith yn yr iaith genedlaethol sy’n eofn, yn gyfoes, ac sy’n chwalu ffiniau. Nid yw Woof yn ddrama sydd wedi’i diffinio gan yr iaith y mae wedi’i hysgrifennu ynddi; gall fod o unrhywle. Mae’r ddrama’n dywyll, yn frwnt a bydd yn holi i’n cynulleidfa i gymryd golwg ar ambell i wirionedd anghyfforddus. Wedi’i chyfarwyddo gan Gethin Evans, mae’r rhaglennu hwn hefyd yn cynrychioli cam arwyddocaol i rai o dalentau sy’n ymddangos gorau Cymru, sydd wedi’u meithrin gan Sherman.’

Mae’r ddrama newydd, ddeifiol hon wedi’i hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan ddau o dalentau creadigol disgleiriaf Cymru, Elgan Rhys a Gethin Evans. Maent ill dau wedi’u meithrin gan gynlluniau datblygu artistiaid Theatr y Sherman a’u cwmni Cwmni Pluen oedd Cwmni Preswyl dwyieithog cyntaf Theatr y Sherman.

Mae hwn yn gynhyrchiad iaith Gymraeg, gall y di-Gymraeg a dysgwyr ddilyn y ddrama drwyddi draw gydag uwchdeitlau Saesneg ymhob perfformiad.

WOOF

31 Ion – 9 Chwe 2019, 7.30yh (heblaw 4 Chwe, 7.00yh)
Tocynnau £18 | Rhagddangosiadau (31 Ion – 2 Chwe) £16 | Hanner pris i rai dan 25 | £2 i ffwrdd ar gyfer consesiynau
Sgwrs Ôl-Sioe: 5 Chwe

Woof cast

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae aelodau o'n Sherman Players a Theatr Ieuenctid wedi bod yn brysur yn edrych ar wisgoedd ar gyfer eu cynyrchiada… https://t.co/4ERLiBBtMI
Mon, 24 Jun 2019