CYHOEDDI CAST SIOE LOSE YOURSELF KATHERINE CHANDLER YN THEATR Y SHERMAN

08 Ebr 2019

Mae Theatr y Sherman yn falch o gyhoeddi'r cast ar gyfer ei chynhyrchiad première byd o Lose Yourself, y ddrama bwerus newydd gan Katherine Chandler - Dramodydd Preswyl y Sherman. Mae'r cynhyrchiad, sydd wedi'i gyfarwyddo gan Artist Cyswllt Theatr y Sherman, Patricia Logue, ymlaen yn y Sherman rhwng 10 a 25 Mai.

Bydd triawd eithriadol o actorion ifanc yn perfformio yn y Sherman am y tro cyntaf, yn y cynhyrchiad deifiol hwn. Tim Preston sy'n chwarae rôl y seren bêl-droed ifanc, Josh. Mae Tim yn un o raddedigion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac wedi perfformio yng nghyd-gynhyrchiad Theatr y Sherman a'r Coleg Cerdd a Drama, All That I Am. Mae Tim wedi ymddangos ar y teledu yn ddiweddar fel mab Martin Clunes yn y gomedi sefyllfa ar BBC1, Warren. Ar ôl ymddangos yn y gorffennol ar lwyfan Theatr Globe Shakespeare, y Royal Exchange Theatre ym Manceinion a'r Tobacco Factory Theatres, bydd Aaron Anthony yn chwarae rhan y pêl-droediwr profiadol, Nate. Mae wedi ymddangos yn fwyaf diweddar ochr yn ochr â Dawn French, Emilia Fox ac Iain Glen ar ddrama Sky One, Delicious. Mae Gabrielle Creevy - sy'n gwneud ei hymddangosiad proffesiynol cyntaf ar lwyfan fel y cymeriad llawn hwyl, Yaz - eisoes yn wyneb cyfarwydd i rai, ar ôl ymddangos yn rhaglen beilot BBC Three, In My Skin yn 2018. Bydd Gabrielle yn ôl ar y sgrin fach yn ddiweddarach eleni yng nghynhyrchiad Boom Cymru, 15 Days, addasiad o'r gyfres 35 Diwrnod.

Meddai Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman: "Lose Yourself yw'r trydydd darn o ysgrifennu newydd cyffrous y tymor yma, ar ôl Woof a The Taming of the Shrew, ac rydw i mor falch bod yr awdur a'r cyfarwyddwr yn Artistiaid Cyswllt i Theatr y Sherman. Mae Katherine Chandler yn ddramodydd rhagorol o Gymru sy'n creu gwaith pwysig ar gyfer ein hamseroedd, ac yn nwylo medrus Patricia Logue mae hwn yn argoeli i fod yn gynhyrchiad gafaelgar. Rydyn ni wedi dod â chast a thîm creadigol dynamig a thalentog at ei gilydd ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gyflwyno'r gwaith hwn i'n cynulleidfaoedd."

Meddai Patricia Logue, cyfarwyddwr Lose Yourself ac Artist Cyswllt Theatr y Sherman: “I am so thrilled to be directing this young and diverse cast in Katherine Chandler's vibrant new play, Lose Yourself. These three wonderful actors are charged up and ready to bring their experience, talent and courage to the rehearsal room, to Katherine's play and to the Sherman’s audiences.”

Lose Yourself yw'r ddrama ddiweddaraf gan Ddramodydd Preswyl Theatr y Sherman a chrëwr Bird, Katherine Chandler. Mae'r ddrama'n adrodd hanes un diwrnod sy'n newid bywydau o dri safbwynt gwahanol. Mewn byd o gyfleoedd cyfyngedig heb lawer o ffyrdd i ddianc, mae'n bosib bod statws fel seren enwog yn ddigon i'ch achub. Ond mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod gwael... Mae gyrfa Nate yn dod i'w therfyn, mae Yaz yn ei chael hi'n anodd dechrau ar ei gyrfa, a gallai anaf Josh roi diwedd ar ei yrfa ef cyn iddi ddechrau... Mae angen nosweithiau allan da ar ôl dyddiau gwael. Ond ar ddiwedd y nos, pan fydd pethau allan o reolaeth, gallai rhywun gael ei frifo.

Mae Carla Goodman yn cwblhau'r tîm o ferched sydd wedi ysgrifennu, cyfarwyddo a dylunio Lose Yourself. Mae cynyrchiadau diweddaraf Carla'n cynnwys Martha, Josie and the Chinese Elvis yn Theatr Stephen Joseph yn Scarborough, Pride and Prejudice yn Theatr Nottingham a York Theatre Royal a Gabriel ar gyfer Theatr Richmond. Yr aelodau olaf o'r tîm creadigol yw'r Dylunydd Sain, Sam Jones, fu'n gweithio'n fwyaf diweddar ar gynhyrchiad llwyddiannus Theatr y Sherman, Woof, a'r dylunydd goleuo, Andy Pike.

Mae Lose Yourself ymlaen yn Theatr y Sherman rhwng 10 a 25 Mai. Mae tocynnau ar gael nawr yma

Lose Yourself Cast

 

LY1 LY2

 

 

LY3 LY4

 

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Yfory (5 Mehefin) bydd pob un o’r deg drama fer fel rhan o #ShermanDEG ar gael i wylio unwaith eto fel rhan o’n ŴYL… https://t.co/98c0z0ROdK
Thu, 04 Jun 2020