CYHOEDDI Y CAST AR GYFER RHAI O BROFIADAU THEATR CLYWEDOL CALON CAERDYDD

14 Hyd 2020

Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi castio ar gyfer y ddau brofiad theatr clywedol nesaf yn y gyfres Calon Caerdydd: Goodbye Memory Lane gan Emma Cooney, a Peerless gan Owen Thomas.

Bydd Goodbye Memory Lane gan Emma Cooney yn cael ei ryddhau ar Hydref 15, ac mae’n seiliedig ar stori wir am noson olaf un fenyw yng Nghaerdydd cyn iddi ymfudo. Mae'r ddrama glywedol gynnes a thyner hon yn dilyn Sue wrth iddi gerdded o amgylch ei chymdogaeth am y tro olaf, ac ystyried y bywyd rydyn ni'n ei adael ar ei ôl wrth adael cartref. Gan fynd â ni yn ôl i'r 1980au, gellir mwynhau Goodbye Memory Lane fel taith gerdded dywysedig trwy'r Mynydd Bychan ac fel drama glywedol i ymgolli ynddi.

Mae'r cast yn cynnwys tri actor a fydd yn gyfarwydd i gynulleidfaoedd Theatr y Sherman. Bydd Sue yn cael ei chwarae gan Kezrena James, sy'n fwyaf adnabyddus i gynulleidfaoedd Theatr y Sherman am ei pherfformiad fel Arietty yn y cynhyrchiad Nadolig o The Borrowers a fu ar y Prif Lwyfan. Wedi hyfforddi yn Ysgol Actio Guildford, mae gan Kezrena nifer o gredydau teledu gan gynnwys Being Human, Doctors, a Crash. Yn ogystal, ymddangosodd Kezrena yn ddiweddar ar y llwyfan yng nghynhyrchiad y National Theatre o My Brilliant Friend, Captain Corelli’s Mandolin ar daith ac yn y West End, a chynhyrchiad Regent’s Park Open Air Theatre o The Winter’s Tale.

Yn chwarae Violet, mam Sue, bydd Sara Gregory. Mae credydau llwyfan Sara yn cynnwys Romeo and Juliet ar gyfer Theatr y Sherman, Home, I’m Darling ar gyfer y National Theatre a Theatr Clwyd, a Sand ar gyfer The Other Room. Yn fwyaf diweddar, bydd cynulleidfaoedd teledu wedi gweld Sara yn y gomedi The Tourist Trap ar BBC Wales.

Bydd tad Sue, Don, yn cael ei chwarae gan Keiron Self. Mae cynulleidfaoedd y Sherman yn hoff iawn o Keiron, ar ôl iddo ymddangos mewn pum cynhyrchiad Nadolig yn olynol ar y Prif Lwyfan: Arabian Nights; The Lion, The Witch and The Wardrobe; The Borrowers, The Wind in the Willows ac Alice in Wonderland. Mae Keiron yn fwyaf adnabyddus am chwarae rhan Roger yn y gyfres My Family ar BBC1.

Bydd Goodbye Memory Lane yn cael ei gyfarwyddo gan Matthew Holmquist, Cyfarwyddwr Artistig Red Oak Theatre. Yn ddiweddar, cyfarwyddodd Matthew y cynhyrchiad cyntaf o Ripples gan Tracy Harris, cydweithrediad rhwng Theatr y Sherman a’r Coleg Cerdd a Drama fel rhan o gyfres National Theatre Wales a Theatr y Sherman, Darlleniadau o Ddramâu. Cyfarwyddwr Cynorthwyol Goodbye Memory Lane a Peerless yw Connor Allen, a’r dramâu clywedol hyn yw’r tro cyntaf iddo gyfarwyddo wedi iddo hyfforddi ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Cyfansoddwr a Chynllunydd Sain y darn fydd Tic Ashfield, a raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac a enilliodd Wobr BAFTA Cymru am Gerddoriaeth Wreiddiol am ei darn Galesa.

Mae Peerless, gan Owen Thomas, yn mynd â ni i'r de o'r Mynydd Bychan ac i fynwent Cathays. Mae Kirsty yn anobeithio, ond ar ôl iddi nosi, mae cyfarfyddiad annisgwyl yn rhoi cryfder iddi ymladd yn ôl.

Bydd Kirsty yn cael ei chwarae gan Bethany Wooding, actor ifanc o Gaerdydd. Mae Bethany wedi hyfforddi gyda Stiwdio Actorion Ifanc Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a chyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Phrydain Fawr.

Yn portreadu'r bocsiwr dirgel y mae Kirsty yn ei gwrdd fydd Alex Harries, sydd ei hun yn focsiwr amatur ac yn actor. Mae’n fwyaf adnabyddus am chwarae rhannau fel Lloyd yn Y Gwyll ac Arthur yn Keeping Faith, ac mae hefyd wedi gweithio gyda chwmnïau theatr ledled Cymru fel Cwmni Theatr Volcano a’r Welsh Fargo Stage Company.

Bydd Peerless yn cael ei gyfarwyddo gan Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, gyda’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Connor Allen.

Y Cyfansoddwr a Chynllunydd Sain ar gyfer Peerless yw Eädyth, ac y mae ei cherddoriaeth i’w glywed yn rheolaidd ar BBC Wales a Radio Cymru.

Meddai Joe Murphy: “Wrth i Galon Caerdydd barhau gyda’r ddwy ddrama wych hon gan Emma Cooney ac Owen Thomas, rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda chast mor wych o actorion Cymreig.

“Mae’r ddwy ddrama glywedol yma yn mynd â ni i amser a lle penodol yn y ddinas: mae Goodbye Memory Lane yn ein tywys trwy’r Mynydd Bychan ar y noson cyn i Sue symud ymhell o Gymru, pan mae hi’n ystyried ei dyfodol a’r hyn y mae hi’n ei adael ar ei ôl. Mae Peerless yn mynd â ni drwy’r tywyllwch i Fynwent Cathays, gan ddod â dau enaid ynghyd i ffurfio cyfeillgarwch annhebygol.

“Mae'r actorion sy'n rhan o’r ddwy ddrama wedi ymroi i greu cymeriadau cofiadwy a hoffus, gan roi llais i straeon Cymreig unigryw sydd â pherthnasedd byd-eang. Ni allwn aros i ddod â’r ddwy ddrama newydd yma at ein cynulleidfaoedd, ac yn eu ffyrdd eu hunain, maent yn talu teyrnged i bobl wirioneddol arbennig sy’n gwneud Caerdydd yn ddinas wirioneddol arbennig.”

Gwrandewch am ddim ar Goodbye Memory Lane gan Emma Cooney o Hydref 15, a Peerless o Hydref 22, ar safle wê newydd Calon Caerdydd: www.heartofcardiff.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nid yw pêl-droed yn ddim heb ei gefnogwyr ac mae gan y pŵer i ddod â phobl ynghyd. Mae Aled Wyn Thomas yn dod â str… https://t.co/036IJzPqwj
Tue, 26 Jan 2021