CYHOEDDI CASTIO PELLACH AR GYFER CYFRES THEATR GLYWEDOL CALON CAERDYDD

11 Tach 2020

Cyhoeddwyd y cast ar gyfer profiadau theatr clywedol Theatr y Sherman, Calon Caerdydd, ac mae’r rhaglen yn croesawu actorion profiadol a rhai sydd ar ddechrau eu gyrfa yn ogystal â’r perfformiwr o fri a Noddwr Theatr y Sherman, Rhys Ifans.

Mae’r cast llawn bellach wedi’i enwi ar gyfer y tair drama glywedol nesaf yn y gyfres theatr - Bratiaith gan Mali Ann Rees, See For Yourself gan Claire Boot, Rodney and the Shrieking Sisterhood gan Hannah McPake.

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman: " Rydyn ni mor falch o fod yn gweithio gyda’r criw gwych hwn o actorion ar y dramâu clywedol olaf yn y gyfres Calon Caerdydd.

"O enwau rhyngwladol i artistiaid sy’n datblygu, rydyn ni wrth ein boddau yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd brofi perfformiadau gan gast mor wych o artistiaid creadigol Cymreig.

“Rydyn ni’n gobeithio bydd y cynulleidfaoedd a’r cymunedau a ysbrydolodd y darnau yn mwynhau Calon Caerdydd.”

Yn y ddrama ddwyieithog bwerus, Bratiaith gan Mali Ann Rees, bydd Carli De’La Hughes yn chwarae y brif ran, Gwawr. Ganwyd Carli yng Nghymru, ac wedi iddi raddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae hi wedi ymddangos yn Emmerdale ar ITV, Stella ar Sky One, Hinterland ar y BBC a Pobol y Cwm ar S4C ymhlith rhannau helaeth eraill ar y sgrin ac yn y theatr. Yn ddiweddar, cafodd ei monolog gwreiddiol Stumbling Back to Solitude sylw fel rhan o Blatfform Agored: Mis Hanes Pobl Dduon i Theatr y Sherman.

Yn dilyn ei pherfformiad yn Crafangau gan Nia Morais, bydd Manon Eames yn dychwelyd i gyfres Calon Caerdydd, i chwarae rhan Mam Gwawr yn Bratiaith. Hefyd yn dychwelyd i’r gyfres mae Patrick Robinson, a fydd yn chwarae rhan tad Gwawr. Bratiaith yw drama gyntaf yr awdur Mali Ann Rees a bydd yn cael ei rhyddhau ddydd Iau Tachwedd 12. Cyfarwyddir y ddrama glywedol gan Alice Eklund, gyda chymorth Connor Allen, a’r Dyluniad Sain gan Eädyth.

Yn dilyn Bratiaith, y ddrama glywedol nesaf fydd ar gael i'w ffrydio am ddim fydd See For Yourself gan Claire Boot. Mae'r ddrama ffraeth hon sy'n archwilio'r berthynas hanesyddol rhwng Caerdydd a'r Cymoedd yn croesawu Yasemin Özdemir, a raddiodd o CBCDC yn ddiweddar i'r cast, i chwarae rhan Sian. Ymddangosodd Yasemin yn ddiweddar ym monolog Theatr y Sherman, What You Thought You'd Do During Lockdown ar gyfer y gyfres WYTH a ysgrifennwyd gan ddramodwyr ifanc. Bu hi hefyd yn chwarae Juliet yng nghynhyrchiad Frantic Assembly / Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru o Romeo & Juliet a Jane Bennett mewn cynhyrchiad safle-benodol o Pride and Prejudice a gyfarwyddwyd gan Cameron Mackintosh.

Ochr yn ochr â Yasemin bydd Richard Nichols yn chwarae rhan John yn See For Yourself. Yn wreiddiol o Borthcawl, mae Richard wedi perfformio mewn nifer o gomedïau a dramâu radio ar gyfer BBC Radio. Mae ei gredydau theatr diweddar yn cynnwys McMurphy yn One Flew Over the Cuckoo’s Nest ar gyfer Theatr y Torch, ac mae ei uchafbwyntiau sgrin yn cynnwys Warren, Dr Who, a Pobol y Cwm. Bydd See For Yourself yn cael ei gyfarwyddo gan Alice Eklund, gyda’r cyfarwyddwr cynorthwyol Connor Allen, a’r Dyluniad Sain gan Tic Ashfield.

Rodney and the Shrieking Sisterhood gan Hannah McPake yw’r ddrama glywedol nesaf yn y gyfres Calon Caerdydd, ac fe fydd yn dilyn y ddwy raglen ddogfen yn y gyfres sef See You Later, Meunier a Center Stage: Stories from the LGBTQIA + Community. Bydd y stori gothig hon am gi heddlu Fictorianaidd yn cyrraedd ar Ragfyr 3, a bydd Noddwr Theatr y Sherman Rhys Ifans yn dod a’r stori’n fyw.

Mae Rhys Ifans yn enwog am ei berfformiadau mewn ffilmiau poblogaidd fel Twin Town a Notting Hill, a bydd yn perfformio ochr yn ochr â Bethany Wooding ac Oliver Wood yn y ddrama glywedol gyffrous hon.

Mae Bethany Wooding, a fu hefyd yn portreadu Kirsty yn nrama glywedol Owen Thomas, Peerless yn y gyfres Calon Caerdydd, yn actor ifanc o Gaerdydd sydd wedi hyfforddi yn y gorffennol gyda’r National Youth Theatre a Stiwdio Actorion Ifanc Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae Oliver Wood wedi perfformio yn flaenorol gyda Theatr y Sherman yn Shadow of a Boy, Waves in the Chat Room ac A Night in the Clink gyda Papertrail a’r Sherman. Roedd yn ymddangos yn rheolaidd yn High Hopes ar BBC Wales, yn ogystal â The Harri Parri Radio Show. Cyfarwyddwr Rodney and the Shrieking Sisterhood fydd Joe Murphy, gyda’r cyfarwyddwr cynorthwyol Connor Allen, a’r Dyluniad Sain gan Tic Ashfield.

Mae profiadau theatr clywedol Calon Caerdydd ar gael i wrando arnynt am ddim trwy gofrestru yma: heartofcardiff.co.uk.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're offering every care home in Cardiff and South Wales a complimentary Sherman Advent Calendar to entertain thei… https://t.co/jYf1ah460n
Sat, 05 Dec 2020