THEATR Y SHERMAN YN PENODI CYFARWYDDWR CYSWLLT NEWYDD

15 Med 2017

Mae Theatr y Sherman yn falch iawn o gyhoeddi fod David Mercatali wedi’i benodi yn Gyfarwyddwr Cyswllt. Mae llwyddiant Theatr y Sherman dan arweiniad artistig Rachel O’Riordan wedi helpu i ymsefydlu ei henw da fel un o dai cynhyrchu mwyaf blaenllaw y DU ac fel pŵerdy ar gyfer ysgrifennu newydd yng Nghymru. Mae penodiad David yn brawf pellach o ymrwymiad Theatr y Sherman i greu gwaith eithriadol ar gyfer Cymru a thu hwnt. Dywed Rachel O’Riordan “Mae’n falch iawn gen i i groesawu David i dîm y Sherman ar y pwynt hwn yn nhaith y theatr. Mae gwaith David fel cyfarwyddwr yn rhagorol, ac mae ei ymrwymiad i ddatblygu dramâu newydd yn du hwnt o gyffrous i’r Sherman. Rydym yn edrych ymlaen at ei groesawu i Gaerdydd, ac i weld ei weledigaeth a’i egni’n priodi â’r gwaith a wnawn gyda dramodwyr, cymunedau ac artistiaid. Ei gynhyrchiad cyntaf ar ein cyfer fydd ein cyd-gynhyrchiad o NEWYDD gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac rwyf wrth fy modd y bydd actorion ifanc yn cael gweithio ag ef cyn gynted.”

David yw un o dalentau cyfarwyddo ifanc mwyaf cyffroes Prydain ac mae’n arfer ganddo i weithio â dramodwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd gan gynnwys Alice Burch ac Anders Lustgarten. Mae ei gynyrchiadau blaenorol wedi derbyn canmoliaeth gan adolygwyr ac yn cynnwys Blue Heart (Bristol Tobacco Factory Theatres/ Orange Tree Theatre), Cargo (Arcola Theatre), Radiant Vermin (Tobacco Factory Theatres / Soho Theatre/ 59e59 Efrog Newydd/ Gŵyl Avignon), Tonight with Donny Stixx (The Bunker), You Look Tasty (Ffrinj Caeredin) a Little Light (Orange Tree Theatre). Ennillodd David wobr Fringe First ar gyfer Dark Vanilla Jungle yn 2013, fe’i enwebwyd ar gyfer gwobrau Off West End yn 2011, 2014 a 2016, ac yn 2011 fe’i enwebwyd ar gyfer gwobr Newydd-ddyfodiad Rhagorol yr Evening Standard. Mae David hefyd wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Cyswllt yn y Southark Playhouse.

Dywed David Mercatali “Rwyf wrth fy modd yn cael ymgymryd â’r rôl bwysig hon yn ystod cyfnod cynhyrfus iawn i’r theatr. Mae’r Sherman wedi mynd o nerth i nerth ers i Rachel gyrraedd, gyda’i gwaith newydd a’i chynyrchiadau clasurol yn creu argraff anferthol yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan flaenllaw wrth adeiladu ar hyn yn ogystal â helpu’r cwmni i gyrraedd uchelfannau pellach.”

Mae’r Cyfarwyddwr Cyswllt yn gweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Artistig i geisio gwireddu rhaglen artistig anturus a nodweddiadol Theatr y Sherman. Mae’n gyfrifol am lywio dau gynllun datblygu artistiaid pwysig a blaenllaw Theatr y Sherman, y Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd a Grŵp Cyfarwyddwyr JMK Cymru. Mae’r ddau gynllun yn cael eu cefnogi gan Ymddiriedolaeth Carne.

 

David_news

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/YRJZKWN8B5
Sun, 21 Oct 2018