CYFARWYDDWR NEWYDD YN YMUNO Â’R TÎM AR GYFER THE CHERRY ORCHARD

10 Aws 2017

Cadarnhawyd mai Paul Jenkins sydd wedi cael Bwrsari’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol eleni gan y JMK Trust mewn partneriaeth â Theatr y Sherman. Bydd Paul yn cynorthwyo Rachel O’Riordan ar y cynhyrchiad cyntaf yn y byd o fersiwn Gary Owen o The Cherry Orchard. Bydd yr ysgoloriaeth gelfyddydol hon, a ariennir gan The Carne Trust, yn rhoi cyfle dysgu a hyfforddi unigryw i’r cyfarwyddwr newydd, talentog hwn.

Mae Paul yn aelod hirsefydlog o Grŵp Cyfarwyddwyr JMK Theatr y Sherman. Ym mis Gorffennaf 2016, cyfarwyddodd gyd-gynhyrchiad Sherman Players a rhaglen Open Stages yr RSC o As You Like It. Ym mis Ebrill 2017, Paul oedd y Cyfarwyddwr Cyswllt ar gynhyrchiad cymunedol Theatr y Sherman o Love, Cardiff: City Road Stories. Dywedodd Paul Jenkins, ‘Rwyf wrth fy modd yn cael gweithio gyda Theatr y Sherman ar brosiect mor ysbrydoledig. Ni allwn ddymuno cael gwell cyfle hyfforddi gyda thîm creadigol eithriadol.’

Bwrsari’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol yw’r prosiect cydweithredol diweddaraf rhwng Ymddiriedolaeth JMK a Theatr y Sherman. Ymhlith yr enillwyr blaenorol y mae Chelsey Gillard (bydd Chelsey yn cyfarwyddo The Burton Taylor Affair ym mis Tachwedd eleni ar gyfer Theatr y Sherman) a Jac Ifan Moore (cyfarwyddodd Jac World Domination ar gyfer Theatr y Sherman yn gynharach eleni). Mae’r ddau sefydliad wedi ymrwymo i feithrin y dalent cyfarwyddo orau o Gymru, ynghyd â’r dalent cyfarwyddo orau sydd wedi’i lleoli yng Nghymru. Mae Theatr y Sherman wedi rhedeg Grŵp Cyfarwyddwyr JMK ar gyfer datblygu cyfarwyddwyr ifanc/newydd ers y ddwy flynedd ddiwethaf. Ar hyn o bryd, mae dros 80 o bobl wedi cofrestru’n aelodau o’r grŵp. Darperir gweithdai, digwyddiadau rhwydweithio, mynediad at fentora a chyfleoedd am swyddi i’r aelodau, er mwyn helpu â’u datblygiad. Mae Grŵp Cyfarwyddwyr JMK yn Theatr y Sherman yn cael ei ariannu gan The Carne Trust.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Grŵp Cyfarwyddwyr JMK, anfonwch neges e-bost i: directors.group@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018