Cyfarwyddwr Cynorthwyol JMK

18 Gor 2016

Mae Ymddiriedolaeth JMK mewn partneriaeth â Theatr y Sherman yn cynnig Bwrsari Cyfarwyddwr Cynorthwyol i un o gyfranogwr Grwp Cyfarwyddwyr JMK a'r Sherman. Bydd yr ysgoloriaeth gelfyddydol hon, a ariennir gan Ymddiriedolaeth Richard Carne, yn rhoi cyfle dysgu a hyfforddiant i gyfarwyddwr talentog newydd yn ardal Caerdydd sydd wedi dangos ymrwymiad i gyfarwyddo ac angerdd tuag at greu theatr.

Y rôl

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer cydgynhyrchiad o destun clasurol cyfoes yn yr hydref, wedi ei gyfarwyddo gan Rachel O’Riordan.
Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol, bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

 • Darparu cymorth cyffredinol i'r Cyfarwyddwr;
 • Fel y cytunir gyda'r Cyfarwyddwr, gwneud unrhyw waith ymchwil a fydd yn llywio'r cynhyrchiad ac a fydd o fudd iddo;
 • Fel y cytunir gyda'r Cyfarwyddwr, mynychu cyfarfodydd paratoi cyn ymarferion;
 • Arsylwi ymarferion a chyfrannu at drafodaethau a chyfarfodydd cynhyrchu;
 • Cynorthwyo'r cwmni i ddogfennu'r broses ymarfer at ddibenion marchnata, archifo a gwerthuso'r prosiect drwy flogiau, cyfryngau cymdeithasol a dulliau eraill y cytunir arnynt;
 • Arsylwi a chynorthwyo'r Cyfarwyddwr yn ystod wythnos y cynhyrchiad yn ôl y gofyn;
 • Cyfrannu at weithgareddau ymgysylltu drwy gytundeb ar y cyd â'r Cyfarwyddwr a'r adran Cymunedau ac Ymgysylltu;
 • Mynychu a chymryd rhan mewn trafodaethau ar ôl sioeau drwy gytundeb ar y cyd â'r Cyfarwyddwr;
 • Cynorthwyo'r cwmni tra bydd y ddrama'n cael ei pherfformio, fel y cytunwyd gyda'r Cyfarwyddwr a'r Rheolwr Llwyfan, gan gynnwys mynychu a nodi perfformiadau;
 • Cynorthwyo gyda throsglwyddo'r cynhyrchiad.
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy'n ofynnol gan y Cyfarwyddwr.

Lawrthwythwch yr holl fanylion a sut i wneud cais yma

Richard Carne

 

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @AliceYarr: Just got out of Fel Anifail at @ShermanTheatre; a slow burning and beautifully tragic production which gut punched me when I…
Thu, 18 Oct 2018