CYFLE I FOD YN GYFARWYDDWR CYNORTHWYOL

03 Gor 2017

Mae Ymddiriedolaeth JMK mewn partneriaeth â Theatr y Sherman yn cynnig Bwrsari Cyfarwyddwr Cynorthwyol i un o gyfranogwr Grŵp Cyfarwyddwyr JMK a'r Sherman. Bydd yr ysgoloriaeth gelfyddydol hon, a ariennir gan The Carne Trust, yn rhoi cyfle dysgu a hyfforddiant i gyfarwyddwr talentog newydd yn ardal Caerdydd sydd wedi dangos ymrwymiad i gyfarwyddo ac angerdd tuag at greu theatr.

Y RÔL

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer cynhyrchiad Rachel O’Riordan o The Cherry Orchard, dehongliad newydd gan Gary Owen.

Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol, bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

• Darparu cymorth cyffredinol i'r Cyfarwyddwr;
• Fel y cytunir gyda'r Cyfarwyddwr, gwneud unrhyw waith ymchwil a fydd yn llywio'r cynhyrchiad ac a fydd o fudd iddo;
• Fel y cytunir gyda'r Cyfarwyddwr, mynychu cyfarfodydd paratoi cyn ymarferion;
• Arsylwi ymarferion a chyfrannu at drafodaethau a chyfarfodydd cynhyrchu;
• Cynorthwyo'r cwmni i ddogfennu'r broses ymarfer at ddibenion marchnata, archifo a gwerthuso'r prosiect drwy flogiau, cyfryngau cymdeithasol a dulliau eraill y cytunir arnynt;
• Arsylwi a chynorthwyo'r Cyfarwyddwr yn ystod wythnos y cynhyrchiad yn ôl y gofyn;
• Cyfrannu at weithgareddau ymgysylltu drwy gytundeb ar y cyd â'r Cyfarwyddwr a'r adran Cymunedau ac Ymgysylltu;
• Mynychu a chymryd rhan mewn trafodaethau ar ôl sioeau drwy gytundeb ar y cyd â'r Cyfarwyddwr;
• Cynorthwyo'r cwmni tra bydd y ddrama'n cael ei pherfformio, fel y cytunwyd gyda'r Cyfarwyddwr a'r Rheolwr Llwyfan, gan gynnwys mynychu a nodi perfformiadau;
• Unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy'n ofynnol gan y Cyfarwyddwr.

Bydd y sawl sy'n derbyn bwrsari yn dangos ymrwymiad i theatr fyw a chreu theatr yng Nghymru a bydd hefyd yn aelod, neu bydd yn dod yn aelod, o Grŵp Cyfarwyddwyr JMK Sherman. Fel rhan o'r bwrsari, bydd y derbynnydd hefyd yn gyfrifol am weithio gyda Chydlynydd Artistig JMK a Theatr y Sherman i gefnogi a hwyluso grŵp y Cyfarwyddwr.

DYDDIADAU

11 Medi - 17 Hydref, 2017 (cynwysiedig).
Perfformiad Terfynol: 28 Hydref, 2017.

BWRSARI

Mae Bwrsari Richard Carne yn ffi hollgynhwysol o £2,350.

SUT I WNEUD CAIS

Anfonwch CV a llythyr (dim mwy na thudalen A4) i gefnogi eich cais i recruitment@shermantheatre.co.uk erbyn canol dydd ar y 21 o Orffennaf, 2017. Cynhelir cyfweliadau ar 3 Awst 2017.

Disgrifiwch:

• Pam mae gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Rachel O'Riordan.
• Pam mae gennych ddiddordeb mewn gweithio yn Theatr y Sherman.
• Pam mae gennych ddiddordeb mewn gweithio ar ddehongliad newydd o waith clasurol.
• Sut y bydd y bwrsari hwn a bod yn rhan o grŵp Cyfarwyddwyr JMK yn cyfrannu at eich datblygiad proffesiynol
• Eich profiad perthnasol a'r hyn y gallwch ei gynnig i'r rôl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â jo@jmktrust.org

JMK Trust    Carne Trust logo

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

AR WERTH YN AWR: Mark Watson Sad 8 Meh 2019 Pobl eraill yw gwneuthuriad 99% o boblogaeth y byd: pam na allwn ni eu… https://t.co/MTwd8BD8nT
Tue, 21 Aug 2018