CYD-GYNHYRCHIAD THEATR Y SHERMAN YN ENNILL GWOBR OLIVIER

09 Ebr 2018

Mae Killology, cyd-gynhyrchiad rhwng Theatr y Sherman Caerdydd a'r Royal Court Theatre yn Llundain, wedi ennill Gwobr Olivier am Lwyddiant Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig. Mae’r Gwobrau Olivier yn cael eu cydnabod fel un o anrhydeddau mwyaf y byd theatr yng ngwledydd Prydain. Gwnaed y cyhoeddiad mewn seremoni wobrwyo yn y Royal Albert Hall yn Llundain nos Sul 8 Ebrill.

Mae’r wobr bwysig yma ar gyfer cynhyrchiad Rachael O’Riordan, première byd o ddrama Gary Owen, yn dilyn cydnabyddiaeth ddiweddar ar gyfer llwyddiant Theatr y Sherman o dan Rachel O’Riordan fel cyfarwyddwr artistig a phwysigrwydd cynyddol y Sherman ym myd theatr Prydain. Ym mis Ionawr, enillodd Theatr y Sherman wobr Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yng ngwobrau Stage 2018, gan gydnabod y Sherman fel y theatr fwyaf cyffrous yng ngwledydd Prydain y tu allan i Lundain. Ymddangosodd Rachel O’Riordan hefyd yn Stage 100, y rhestr awdurdodol o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd theatr Prydain.

Meddai Rachel O’Riordan: “Rydw i wrth fy modd o fod wedi ennill y wobr. Mae cael eich cydnabod gan banel Gwobrau Olivier yn golygu cymaint, a dw i’n ei theimlo hi’n fraint fawr. Mae’n dyst i haelioni Vicky Featherstone, sy’n credu’n angerddol mewn sgwenwyr ac artistiaid. Rhaid dweud bod fy mhartneriaeth greadigol gyda Gary Owen yn bleser pur, ac rydyn ni’n falch o allu dod â’i waith yn fyw yn y Sherman, ar gyfer cynulleidfaoedd prifddinas Cymru. Roedd cael cydweithio â phwerdy’r Llys Brenhinol yn arbennig o gyffrous. Yng nghwmni doniau mor anhygoel, mae cael ennill Gwobr Olivier yn deimlad arbennig iawn. Mae’n rhaid canmol y timau cynhyrchu yn y Llys Brenhinol ac yn y Sherman, yn ogystal â llu o bobl eraill sy’n gweithio y tu ôl i’r llenni er mwyn gwneud i theatr ddigwydd”.

Mae cyd-gynyrchiadau yn rhan hollbwysig o waith Theatr y Sherman, gan ei galluogi i greu’r gwaith gorau posib ar gyfer ei chynulleidfaoedd a rhoi llwyfan i ddoniau Cymry a phobl sy’n byw yng Nghymru ar lwyfan ehangach gwledydd Prydain. Mae perthynas gref Theatr y Sherman gyda’r Royal Court yn un gynhyrchiol iawn hefyd. Drwy Killology, Theatr y Sherman yw’r theatr gynhyrchu gyntaf yng Nghymru i gael cyd-gynhyrchu gyda’r pwerdy eiconig yma ar gyfer gwaith newydd. Rachel O’Riordan oedd cyfarwyddwr y cynhyrchiad, ac yn y Sherman y bu’r ymarferion a’r première, yng nghanol y brifddinas. Roedd y cast o dri yn cynnwys dau Gymro, sef Richard Mylan a Sion Daniel Young ochr yn ochr â Seán Gleeson. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer cyfnod Killology yng Nghaerdydd cyn i’r cynhyrchiad symud i’r Llys Brenhinol.

Killology, drama rymus am dadolaeth, gwrywdod a thrais, oedd yr ail gywaith rhwng y dramodydd o Gymro Gary Owen a Rachel O’Riordan. Roedd yn dilyn llwyddiant mawr Iphigenia in Splott a enillodd wobr am y ddrama newydd orau yng Ngwobrau Theatr Prydain yn 2015, a Gwobr Ddrama James Tait Black i Gary Owen. Gwerthodd Iphigenia in Splott bob tocyn mewn sawl noson yng Nghaerdydd, yng Ngŵyl Caeredin ac ar daith o gwmpas Cymru a gwledydd Prydain, yn ogystal â Berlin ac Efrog Newydd. Daeth y Sherman hefyd yn theatr gynhyrchu gyntaf Cymru i drosglwyddo gwaith i’r National Theatre yn Llundain pan gafwyd cyfnod pedair wythnos o berfformiadau yno. Yn dilyn Killology, cafwyd ail gread o The Cherry Orchard, drama wedi’i hysgrifennu gan Gary Owen a’i chyfarwyddo gan Rachel O’Riordan, a’i gosod yn Sir Benfro’r wythdegau. Pan berfformiwyd y cynhyrchiad yn Theatr y Sherman ym mis Hydref 2017, ychwanegwyd nifer o berfformiadau i’r rhaglen oherwydd y galw.

Gwyliwch neges o ddiolch gan Rachel O'Riordan.

 

 

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Our Box Office phone line (029 2064 6900) is now back open for Anfamol and will remain open until 8pm this evening (Mon 27 Sept).
Mon, 27 Sep 2021