Cyfle cyffrous i fenywod ifanc gymryd rhan mewn cynhyrchiad proffesiynol

28 Ion 2015

Mermaid

Mis Ebrill eleni, bydd y cwmni adnabyddus Shared Experience, sydd wedi ennill sawl gwobr am eu gwaith, yn cyflwyno’u premiere byd o Mermaid ar lwyfan Theatr y Sherman, drama a ysbrydolwyd gan stori Hans Christian Andersen.

Mae Shared Experience am roi cyfle i bobl ifanc leol berfformio yn y cynhyrchiad newydd beiddgar hwn. Maent yn chwilio am ferched rhwng 14 a 20 mlwydd oed i ffurfio’r corws ar gyfer Mermaid, ble cânt weithio ochr yn ochr â chast proffesiynol pan ddaw’r cynhyrchiad i Theatr y Sherman, Caerdydd o 21 – 25 Ebrill.

Stori bwerus am dyfu i fyny yw Mermaid gan Shared Experience, stori am gariad, colled a hiraeth. Ar gyfer y cynhyrchiad newydd yma mae’r awdur a’r cyfarwyddwr, Polly Teale, wedi tynnu ar elfennau tywyll, erotig a chwedlonol y stori gynhyrfus, a gosod y cyfan mewn lleoliad cyfoes.  Bydd yn teithio o amgylch y DU o fis Mawrth 2015. Cynlluniwyd y darn gan Tom Piper, fu’n gyfrifol am gynllunio Blood Swept Lands a Seas of Red yn Nhŵr Llundain yn ddiweddar. Mae’r cast yn cynnwys Natalie Gavin a Polly Frame, gyda’r gweddill yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Wrth weithio ar addasiad Polly Teale, bu i Shared Experience archwilio’r syniad o ddefnyddio corws o bobl ifanc ar y llwyfan, gan ddarganfod fod eu presenoldeb yn amlygu themâu canolog y ddrama, sy’n archwilio hunan ddelwedd, hunaniaeth, a’r pwysau mae’r cyfryngau a’r rhyngrwyd yn ei roi ar yr ifanc heddiw.

Felly, mae Shared Experience wedi creu prosiect ymgyfranogol arloesol gyda Mermaid, ar gyfer merched ifanc 14-20 mlwydd oed o bob cwr o Brydain. Bydd y cwmni’n dewis corws o bobl ifanc i fod yn rhan o’r cynhyrchiad ym mhob dinas y byddant yn ymweld â hi, gan eu gwahodd i berfformio ar y llwyfan, a chreu sain y forforwyn yn canu.

Bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle i fod yn rhan o broses waith unigryw Shared Experience, gan ymestyn eu sgiliau perfformio a lleisiol, gan gymryd rhan mewn prosiect cenedlaethol sy’n archwilio themâu’n ymwneud â delwedd gorfforol, sy’n ganolog i’r cynhyrchiad.

Bydd y sawl sy’n cael eu dewis yn cael eu gwahodd i fod yn rhan o dîm Mermaid, gan gymryd rhan yn yr ymarferion technegol a’r perfformiadau, ochr yn ochr â chast proffesiynol. Nid oes yn rhaid i’r ymarferwyr fod yn gantorion gwych, ond rhaid iddynt bod yn frwdfrydig, yn awyddus i gymryd rhan ac wedi gwirioni ar ddrama yn gyffredinol.

Bydd yn rhaid i gyfranogwyr fynychu’r sesiynau ar 29 Mawrth, a bod ar gael o 21 – 25 Ebrill yn Theatr y Sherman.

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan, llawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais sydd ar wefan Shared Experience ar  www.sharedexperience.org.uk neu cysylltwch â hannah.growbridge@oxfordplayhouse.com erbyn dydd Gwener 13 Chwefror.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ddoe croesawom y cast a'r tîm creadigol ar gyfer Alice in Wonderland, gyda phob un ohonynt yn hanu o Gymru neu yn b… https://t.co/Hg9KMF07nN
Tue, 23 Oct 2018