Chyfarwyddwr Gweithredol Newydd: Adam Knight

14 Ion 2016

Adam Knight

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Adam Knight wedi’i benodi fel ein Cyfarwyddwr Gweithredol newydd a bydd yn cychwyn ar ei swydd yn Ebrill 2016.

Mae Adam yn ymuno â ni o The Ambassador Theatre Group lle mae'n Rheolwr Cyffredinol ar The Edinburgh Playhouse. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau The Grand Opera House Trust yn Belfast. Mae hefyd wedi dal uwch swyddi rheoli yn The Savoy Theatre yn Llundain yn ogystal â The Trafalgar Studios. Mae Adam hefyd wedi gwasanaethu fel Aelod o Fwrdd amrywiol Ymddiriedolaethau ac Elusennau artistig ac roedd yn Gadeirydd Cangen Equity Gogledd Iwerddon rhwng 2012-14.

Meddai Adam Knight:

“Rwyf wrth fy modd o fod yn ymuno â Theatr y Sherman ar y cyfnod cyffrous hwn yn hanes y cwmni. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Rachel O'Riordan a'r tîm wrth inni gydweithio i barhau i ddatblygu rhaglen fywiog, beiddgar a chynhwysol o waith ar gyfer Caerdydd, gan godi proffil theatr gynhyrchu'r brifddinas a rhoi llwyfan ledled y DU a thu hwnt i gynyrchiadau Cymreig ac artistiaid sy'n gweithio yng Nghymru ac sydd wedi ennill nifer o wobrau.”

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr David Stacey:

“Ar ôl chwilio'n ddyfal am ein Cyfarwyddwr Gweithredol newydd mae'r Bwrdd yn hyderus ei fod wedi penodi yn Adam rywun sydd â chyfoeth o brofiad mewn rheoli Lleoliadau a Chwmnïau Artistig, ac maent yn edrych ymlaen at weld cydweithio cyffrous rhwng Adam a'n Cyfarwyddwr Artistig Rachel O'Riordan wrth inni symud ymlaen i wynebu mwy o heriau yn y blynyddoedd i ddod.”

Mae’n argoeli i fod yn flwyddyn gyffrous arall i ni yn y Sherman, gyda Chyfarwyddwr Gweithredol newydd a thymor cyffrous sydd newydd lansio, mae llawer i edrych ymlaen ato yn 2016.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ddoe croesawom y cast a'r tîm creadigol ar gyfer Alice in Wonderland, gyda phob un ohonynt yn hanu o Gymru neu yn b… https://t.co/Hg9KMF07nN
Tue, 23 Oct 2018