Òran Mór a Sherman Cymru yn cyhoeddi cast Leviathan, eu cyd-gynhyrchiad cyntaf ar gynllun ‘A Pl

30 Ion 2015

c;aire   siw    gwa

Claire Cage (Karen)   Siw Hughes (Mavis)     Gwawr Loader (Hannah)

Mae Òran Mór a Sherman Cymru yn falch iawn o gyhoeddi’r cast ar gyfer eu cyd-gynhyrchiad cyntaf ar gynllun ‘A Play, a Pie and a Pint’, gan gyflwyno’r gyfres arloesol hon o ddramâu byrion i Gymru ym mis Mawrth eleni. Bydd Premiere Byd Leviathan gan Matthew Trevannion yn cael ei pherfformio gan gast o ferched yn unig, Claire Cage, Siw Hughes a Gwawr Loader.

Meddai Rachel O’Riordan, Cyfarwyddwr Artistig Sherman Cymru: “‘Rydym wrth ein bodd gweithio ar gyd-gynhyrchiad gydag Òran Mór. Mae’r gyfres ‘A Play, A Pie and A Pint/Drama, Pastai a Pheint’ yn hynod o lwyddiannus, ac yn ddull cyffrous iawn o gyflwyno gwaith newydd i gynulleidfaoedd ac o hyrwyddo creu dramâu newydd. ‘Rwy’n falch iawn cael cynhyrchu a chyflwyno’r Premiere Byd hwn yng Nghymru.”

Drama newydd gan y dramodydd o Gymru, Matthew Trevannion (Bruised) yw Leviathan, sy’n adrodd hanes tair cenhedlaeth o fenywod yng Nghymoedd y De. Wrth iddynt fwynhau pelydrau olaf yr haul, a gwydriad o gwrw yr un, yn yr ardd gefn, mae’r tensiwn sy’n bodoli rhwng y tair yn byrlymu i’r wyneb, wrth i hen gyfrinachau gael eu datgelu. Yn y stori hon am berthnasau teuluol, mae Matthew Trevannion yn cynnig golwg ddoniol, ddu dros dynged pobl sy’n ceisio ymbellhau o’u gorffennol.

 Rachel ymlaen, “Mae Leviathan wedi ei lleoli yn y Cymoedd, ac mae’n sôn am dair cenhedlaeth o fenywod sydd, yn eu gwahanol ffyrdd, yn dibynnu ar ei gilydd. Mae’r ddrama’n archwilio canlyniadau amddifadedd cymdeithasol, mewn modd doniol, diffuant. Mae Matthew ei hun yn hanu o’r Cymoedd, ac mae’n archwilio rôl hunaniaeth y fenyw Gymreig.”

I ddramodydd fel Matthew, sy’n datblygu ei grefft, mae ‘Drama, Pastai a Pheint’ yn fodd o gyflwyno’i waith i gynulleidfaoedd llawer ehangach. Mae Matthew yn ddramodydd gwirioneddol gyffrous, ac mae’n wych medru cyflwyno ei waith i gynulleidfa newydd.

Enwebwyd Matthew Trevannion ar gyfer Gwobr Urdd yr Awduron yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2012 ar gyfer ei gynhyrchiad gyda Clwyd Theatr Cymru, Bruised.

Meddai Matthew, “’Rwyf wrth fy modd fod Leviathan yn rhan o gyfres ‘Drama, Pastai a Pheint’, gan fod y cynllun ei hun yn eicon diwylliannol yn yr Alban erbyn hyn. ’Rwy’ n edrych ymlaen yn fawr at weld Leviathan yn Òran Mór, ac yn Theatr y Traverse, Caeredin, cyn iddi ddychwelyd adref i Theatr y Sherman yng Nghymru.”

Yn Leviathan bydd Claire Cage (Holby, Casualty, a Being Human i’r BBC) yn portreadu Karen, mam Hannah, a bortreadir gan Gwawr Loader (The Sleeping Beauties i Sherman Cymru a The Indian Doctor i BBC Wales). Bydd Siw Hughes, seren Pobol Y Cwm a Gwaith / Cartref, ac enillydd gwobr BAFTA Cymru, yn portreadu rhan y fam-gu, Mavis, yn dilyn ei pherfformiadau pwerus a doniol yn Fe Ddaw’r Byd I Ben i Sherman Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac yn Trwy’r Ddinas Hon i Sherman Cymru.

Bydd ‘A Play, A Pie and A Pint/Drama, Pastai a Pheint’ yn dechrau am 6.30pm, yn ddigon cynnar i gynulleidfaoedd ddod yn syth o’u gwaith i fwynhau peint a phastai gan Cegin Foxy/Foxy’s Kitchen, cyn y perfformiad.

Bydd A Play, A Pie and A Pint: Leviathan i’w gweld yn Òran Mór o ddydd Llun 9 – 14 Mawrth, cyn teithio i Theatr y Traverse, Caeredin o 17-21 Mawrth, ac yna yn Theatr y Sherman o 24-28 Mawrth.  Pris y tocynnau yn Theatr y Sherman fydd £12.50, sy’n cynnwys pastai a pheint!

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018