CYHOEDDI CASTIO AR GYFER PREMIERE BYD DIGIDOL O THE MERTHYR STIGMATIST GAN LISA PARRY

19 Ebr 2021

Mae Theatr y Sherman a Theatre Uncut wedi cyhoeddi’r cast cyffrous ar gyfer eu cyd-gynhyrchiad o The Merthyr Stigmatist (Mai 27 - Mehefin 12) sydd wedi’i ysgrifennu gan y dramodydd sy’n byw yng Nghymru, Lisa Parry.

Roedd y ddrama wedi'i threfnu’n wreiddiol fel rhan o dymor yr Hydref 2020 yn Theatr y Sherman, ond nawr bydd The Merthyr Stigmatist ar gael ar ffurf cynhyrchiad digidol wedi'i lwyfannu'n llawn ac wedi'i recordio yn Stiwdio Theatr y Sherman, ac fe fydd ar gael i'w wylio ar-lein ac ar alw ym mis Mai.

Yn dilyn galwad agored, mae’r actor Bethan McLean, a anwyd ac a fagwyd ym Merthyr Tudful yn gwneud ei hymddangosiad proffesiynol cyntaf fel Carys, disgybl ysgol un ar bymtheg oed sy'n honni ei bod wedi derbyn clwyfau Crist.

Ail aelod y cast yw’r actores o Gymru, Bethan Mary-James, sy’n chwarae rôl yr athrawes ysgol Siân. Ymddangosodd Bethan yn ddiweddar mewn cynhyrchiad digidol o Antigone gyda Chwmni Preswyl Theatr y Sherman, PowderHouse, a oedd yn rhan o’r gyfres Darlleniadau o Ddramâu gyda Theatr y Sherman a National Theatre Wales mewn partneriaeth â BBC Wales a BBC Arts. Mae ei chredydau theatr eraill yn cynnwys Much Ado About Nothing yn y Tobacco Factory Theatres a Future For Beginners yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae credydau teledu Bethan yn cynnwys y gyfres gomedi ar Channel 4, Friday Night Dinner.

Mae'r tîm creadigol a gyhoeddwyd yn flaenorol yn cynnwys y Cyfarwyddwr Emma Callander, Cyd-Gyfarwyddwr Artistig Theatre Uncut, y Dylunydd Elin Steele (Woof, Theatr y Sherman, Llyfr Glas Nebo, Frân Wen), y Cyfansoddwr Eädyth, a fu’n cydweithio’n ddiweddar ar dymor sain Theatr y Sherman, Calon Caerdydd, y Dylunydd Sain Ian Barnard (Alice in Wonderland, Theatr y Sherman) a’r Dylunydd Goleuo Andy Pike (Lose Yourself, Theatr y Sherman). Yn ymuno â'r tîm creadigol gwych hwn bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Carli De'La Hughes, ac fe gefnogir y cyfle datblygu hwn gan yr Ashley Family Foundation.

Mae’r ddrama newydd gyffrous hon gan Lisa Parry yn digwydd mewn ystafell ddosbarth ym Merthyr Tudful, ble mae ffydd, rhesymeg a gwleidyddiaeth yn gwrthdaro wrth i Carys, disgybl ysgol un ar bymtheg oed honni ei bod wedi derbyn clwyfau Crist. Mae Carys yn argyhoeddedig bod ei chlwyfau yn arwydd gan Dduw ac yn erfyn i’r byd wrando arni. Nid yw Siân, athrawes Carys mor sicr. Mae Sian yn llawn amheuaeth, ac yn credu y bydd cadw Carys yn dawel yn ei chadw'n ddiogel, ond a all hi wneud synnwyr o'r hyn sy'n digwydd i'w disgybl ifanc?

Dywedodd Emma Callander “Rwy’n falch iawn o gael y dalent ffres anhygoel Bethan McLean o Merthyr Tudful a’r Bethan Mary-James gwych i ddod â’r stori ddewr a brys hon yn fyw ar y llwyfan.”

 

The Merthyr Stigmatist cast

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

#pridemonth2021 #RefugeeWeek2021
Fri, 18 Jun 2021