Cast wedi ei gyhoeddi ar gyfer y ddrama glywedol gyntaf yng nghyfres Calon Caerdydd

06 Hyd 2020

Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi y cast ar gyfer Mr Carlos De Pass gan Kyle Lima, y ddrama glywedol gyntaf yng nghyfres y theatr Calon Caerdydd ar gyfer tymor yr hydref 2020, a fydd yn cael ei chyfarwyddo gan y Cyfarwyddwr Artistig Joe Murphy.

Bydd y ddrama glywedol yn dod ag enwau anhygoel ym myd theatr, teledu a ffilm Brydeinig at ei gilydd o fewn y cast. Bydd Mr Carlos De Pass yn cael ei chwarae gan yr actor Patrick Robinson sy’n byw yng Nghaerdydd, sydd wedi gweithio'n helaeth ar draws theatr, teledu a ffilm, a welwyd yn fwyaf diweddar yn nrama amserol a phwysig y BBC yn seiliedig ar sgandal Windrush, Sitting In Limbo. Mae’n fwyaf adnabyddus am chwarae rhan Ash yn Casualty ar y BBC, ac fe raddiodd Patrick o LAMDA cyn gweithio i'r Royal Shakespeare Company am bedair mlynedd.

Yn chwarae Trix, gor-ŵyr Mr Carlos De Pass mae Lloyd Everitt, a hyfforddwyd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fe anwyd Lloyd yng Nghymru, ac ef oedd yr actor ieuengaf erioed i chwarae Othello yn Theatr Shakespeare’s Globe, ac mae hefyd yn adnabyddus am chwarae rhan Jez yn Casualty ar gyfer y BBC.

Mae’r ddrama glywedol Mr Carlos De Pass, wedi’i hysgrifennu gan Artist Cyswllt Theatr y Sherman, Kyle Lima, ac yn adrodd stori wir arwr di-glod yn hanes y Cymry Du. Mae'r ddrama yn seiliedig ar gyfweliadau a grëwyd yn wreiddiol ar gyfer rhaglen ddogfen am Tiger Bay, a diwylliant a threftadaeth Tre-biwt ar gyfer Grŵp Gweithdy Ffilm a Fideo Pobl Ddu Cymru yn yr 1980au. Daeth Kyle ar draws y tapiau wrth ymchwilio i hanes ei deulu ei hun yn Tiger Bay, gan ddyddio'n ôl i straeon am ei neiniau a theidiau yn tyfu i fyny yn yr ardal a elwir bellach Tre-biwt.

Gyda’i gor-ŵyr yn wynebu hiliaeth, mae Carlos De Pass yn rhannu stori anhygoel ei ddioddefaint fel Carcharor Rhyfel yr Ail Ryfel Byd a’r hyn a ddysgodd y profiad iddo yn y ddrama glywedol deimladwy a threiddgar hon.

Gan gyffwrdd â materion amserol a phwysigrwydd cysylltiad rhwng cenedlaethau, Mr Carlos De Pass yw drama gyntaf Kyle Lima fel awdur ar gyfer Theatr y Sherman.

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman a Chyfarwyddwr Mr Carlos De Pass: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn cychwyn cyfres Calon Caerdydd gyda’r ddrama wych hon gan Kyle Lima, awdur Cymreig sy’n dod i’r amlwg, a chyda stori bwysig ac amserol i'w hadrodd.

“Mae gweithio gyda’r cast hwn i ddod â drama Kyle yn fyw wedi bod yn brofiad anhygoel ac mae nhw wedi mynd i’r afael â’r cymeriadau hyn a’u holl galon. Mae wedi bod yn ysbrydoledig cael gweithio gyda’r tîm talentog hwn ar ddarn o ysgrifennu mor atgofus a theimladwy, sy’n rhoi llais i stori y dylem i gyd fod yn gwrando arni ar hyn o bryd.

“Ni allwn aros i’n cynulleidfaoedd allu mwynhau Mr Carlos De Pass, a dysgu am wir arwr y Cymry Du yn y rhyfel a ffigwr allweddol yn hanes y gymuned. Gobeithio y bydd ein cynulleidfaoedd yn mwynhau'r profiad theatr clywedol cyntaf hwn yn ein cyfres Calon Caerdydd.”

Bydd Joe Murphy yn cyfarwyddo Mr Carlos De Pass, ochr yn ochr â'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Yasmin Begum sy'n cyfarwyddo am y tro cyntaf ar y cynhyrchiad hwn.

Cyn ymuno â Theatr y Sherman fel Cyfarwyddwr Artistig yn 2019, roedd Joe yn Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Nabokov rhwng 2010 a 2015, roedd yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn y Soho Theatre rhwng 2012 a 2016 ac roedd yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn The Old Vic. Mr Carlos De Pass fydd y ddrama glywedol gyntaf y bydd Joe yn ei chyfarwyddo ar gyfer y tymor hwn.

Bydd Mr Carlos De Pass ar gael i wrando arni am ddim o Hydref 8fed trwy wefan Theatr y Sherman. Ysgrifennwyd y ddrama glywedol gan Kyle Lima, Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy, a'r Cyfansoddwr a'r Cynllunydd Sain yw Eädyth.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Os ho… https://t.co/JAeFz1Sa8v
Fri, 15 Jan 2021