THEATR Y SHERMAN YN CYHOEDDI CASTIO AR GYFER HOUSEMATES, SY’N RHAN O GALON CAERDYDD, GYDA HIJINX

07 Rhag 2020

Y nesaf yng nghyfres dramâu clywedol Theatr y Sherman, Calon Caerdydd fydd Housemates gan Tim Green, mewn cydweithrediad ag un o brif gwmnïau theatr cynhwysol Ewrop, Hijinx.

Pan mae Alan Duncan, claf yn ysbyty Trelái, yn taro ar fywyd myfyriwr o’r enw Jim Mansell, mae'n arwain at gyfres o ddigwyddiadau sy’n achosi chwyldro ym myd gofal. Aeth Jim a'i gyd-fyfyrwyr ymlaen i gyd-fyw gyda chleifion o’r ysbyty mewn tŷ yn agos at y Sherman.

Bydd yr actor Tom Powell yn chwarae rhan Alan. Mae’n aelod o Hijinx, a gwnaeth Tom ei ymddangosiad cyntaf ar y sgrin yn broffesiynol fel Aiden yn Vespers, gan Artur Zaremba ar gyfer 3angrymen Productions. Yn ddiweddar fe chwaraeodd ran Rob 'The Beast' Evans yn ffilm fer glodwiw Hijinx, The Matthew Purnell Show.

Meddai Tom: “Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn ynglŷn ag adrodd stori Alan ar gyfer Theatr y Sherman. Newidiodd stori Alan bopeth i oedolion fel fi gyda Syndrom Down.

“Mae ei stori a’i fywyd yn golygu fy mod i’n gallu gwneud fy newisiadau fy hun ynglŷn â sut rydw i’n byw fy mywyd. Alla i ddim aros i ddweud ei stori.”

Bydd Duncan Hallis yn chwarae rhan Jim. Mae ei berfformiadau diweddar yn cynnwys Final Cut ar gyfer Yello Brick a Chanolfan Mileniwm Cymru, Cuckoo Time ar gyfer Desperate Men, ac Advent (Happenus) ar gyfer Tinshed a Big Loop, ac mae Duncan hefyd wedi gweithio ledled Cymru a thu hwnt fel perfformiwr, gwneuthurwr theatr a chyfarwyddwr.

Bydd Manon Eames yn chwarae’r Doctor. Mae Manon wedi ymddangos yn rheolaidd yn y gyfres Calon Caerdydd, gan berfformio eisoes mewn dwy ddrama sain flaenorol - Crafangau gan Nia Morais a Bratiaith gan Mali Ann Rees. Mae Yasemin Özdemir yn ymuno â'r cast i chwarae lleisiau'r ensemble. Graddiodd Yasemin yn ddiweddar o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac fe wnaeth hi berfformio mewn drama sain arall yn y gyfres Calon Caerdydd: See For Yourself gan Claire Boot.

Cyfarwyddir Housemates gan Joe Murphy, gyda'r cyfarwyddwr cynorthwyol Yasmin Begum, a Tic Ashfield yn cyfansoddi a dylunio’r sain.

Meddai Joe Murphy: “Rydyn ni mor falch o fod yn gweithio gyda Hijinx ar y stori wir hon sydd wedi’i gwreiddio yng Nghaerdydd. Cafodd cyfeillgarwch Alan Duncan a Jim Mansell, a’r ymchwil a ddilynodd, effaith genedlaethol a rhyngwladol ar y system gofal cymdeithasol.

“Mae’n anhygoel ein bod yn dod ag ochr lai adnabyddus o hanes arloesol y ddinas yn fyw gyda’r ddrama hon, ac roedd yn hanfodol ein bod yn sicrhau bod yr actorion dan sylw yn cynrychioli’r gymuned y mae’r ddrama yn gobeithio ei hadlewyrchu a’i gwasanaethu.”

Dywedodd Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Artistig Hijinx: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Tom Powell wedi gallu ymuno â’r cynhyrchiad hwn, a bod yn rhan o adrodd stori mor bwysig.

“Mae’r hanes am Ysbyty Trelái, a’r cysylltiad gyda newid aruthrol yn y system gofal cymdeithasol yn y DU wedi’i wreiddio yng Nghaerdydd, ac rydyn ni wedi bod yn chwilio am gyfle i ddweud y stori ers tro. Mae’r cydweithrediad hwn gyda’r Sherman a’r awdur Tim Green wedi bod yn gyfle perffaith i fod yn rhan fach o wneud hynny.”

Bydd Housemates ar gael i'w ffrydio am ddim tan Ionawr 7 2021 ar heartofcardiff.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021