Cast announcement for A Doll's House

04 Med 2015

Yn dilyn cyhoeddi rhaglen tymor yr Hydref, ac yn syth wedi llwyddiant ysgubol Iphigenia in Splott yng Nghaeredin a’i dychweliad buddugoliaethus i Gaerdydd yr wythnos hon, bellach, gall Sherman Cymru gyhoeddi cast prif gynhyrchiad tymor yr Hydref, A Doll’s House, gan Henrik Ibsen (Hydref 9-24).

Bydd grŵp hynod o actorion oddi ar y llwyfan a’r sgrîn yn ffurfio cast llwyfaniad newydd, dewr Rachel O’Riordan o fersiwn y dramodydd Simon Stephen o gampwaith Ibsen.

Mae A Doll’s House yn adrodd stori Nora, gwraig gariadus a mam ofalgar, sy’n ymddangos yn fodlon ei byd yn ei chartref dosbarth canol. Hynny yw, nes i ffigwr o’i gorffennol danio cadwyn o ddigwyddiadau sy’n dadorchuddio cyfrinach Nora, gan chwalu ei pherthynasau a datgelu gwirionedd ei bywyd a’i sefyllfa. Wedi’i chynhyrchu’n gyntaf yn Norwy yn 1879, cododd A Doll’s House fraw ar ei chynulleidfaoedd gyda’i her bryfoclyd tuag at y farn gyffredinol am ran menyw o fewn priodas. Mae’r ddrama’n dal i adrodd stori oesol a pherthnasol sy’n archwilio i fewn i aberth menywod, a sylweddoliad un menyw o gyfyngiadau arian, priodas a mamolaeth ar ei hunaniaeth a’i phwrpas ei hun.

A Doll's House cast

Ch-Dd: Francine Morgan, Robert Vernon, Leila Crerar, Paul McEwan, Kelly Williams, Alex Blake.

Bydd Nora’n cael ei phortreadu gan Leila Crerar (Othello gyda Frantic Assembly, cynyrchiadau Clwyd Theatr Cymru o Troilus and Cressida a Measure for Measure, Belonging BBC Wales ac, yn ddiweddar, Mr Selfridge, ITV). Yn ymuno â hi bydd cast o wynebau cyfarwydd : Alex Blake (Wizards vs Aliens, BBC); Paul McEwan (Peaky Blinders, BBC; Richard II, Royal Shakespeare Company); Francine Morgan (The Passion, National Theatre Wales); Kelly Williams (Beasts & Beauties a Alice’s Adventures in Wonderland, Bristol Old Vic); a Robert Vernon (Beauty and the Beast, Sherman Theatre a Wuthering Heights, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth).

Dywedodd y gyfarwyddwraig Rachel O’Riordan : “Syfrdanwyd cynulleidfaoedd gan y ddrama hon yn wreiddiol, gyda’i phortread o fenyw sy’n sylweddoli ei bod hi’n gwbl gyfyngiedig a phur anhapus gyda’i rôl fel gwraig a mam. Bu i Nora hebrwng cyfrwng benywaidd newydd i fyd y theatr fodern. Mae’r drafodaeth hon ynglyn â rhannau benywaidd derbyniol o fewn cymdeithas dal yr un mor berthnasol heddiw.”

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018