Theatr y Sherman yn cymryd rhan yn rhaglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood

02 Hyd 2017

Mae Theatr y Sherman yn credu bod y theatr i bawb ac mae hynny’n berthnasol i’n cynulleidfaoedd ac i’r rheiny sydd eisiau ymgymryd â gyrfa yn y celfyddydau. O ystyried ein hymrwymiad tuag at hygyrchedd rydym wrth ein boddau i gael bod ymhlith 40 o sefydliadau celfyddydol fydd yn cymryd rhan yn rhaglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood. Bydd cymryd rhan yn y rhaglen yn golygu y byddwn yn derbyn nawdd i greu swydd i raddedig o gefndir incwm isel am 12 mis mewn rôl newydd o fewn y sefydliad, Cynorthwy-ydd Cyfryngau Cymdeithasol, fydd yn cynyddu gallu’r sefydliad lletyol yn sylweddol.

Mae rhaglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood, bellach yn ei drydydd cyfnod yn ogystal â’i gyfnod mwyaf, yn bwriadu agor cyfleoedd gwaith lefel mynediad i raddedigion dawnus a dderbyniodd grant cynhaliaeth llawn trwy’r brifysgol ac a fyddai’n cael trafferth i wneud unrhyw waith di-dâl fyddai’n agor drysau i fewn i’r sector ar gyfer hyd at 88% o bobl ifanc sy’n gweithio’n y celfyddydau heddiw.

Mae’r rhaglen wedi profi’n llwyddiant eisoes, gyda adroddiad mantoli gwerth newydd yn dangos sut y bu i 60% o gyflogwyr yn ystod y cyfnod diwethaf ymestyn cytundebau eu prentisiaid, neu gynnig swyddi parhaol iddynt unwaith daeth y bwrsariaeth i ben.

Dywed Kate Danielson, Cyfarwyddwr y rhaglen: “Mae amrywiaeth yn gwbl hanfodol i lwyddiant parhaol celfyddyd a diwylliant y DU - boed yn amrywiaeth ein hartistiaid, cynulleidfaoedd neu‘r rheiny sy’n gweithio ar gyfer sefydliadau celfyddydol.”

“Prif bwrpas Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood yw i chwalu rhwystrau er mwyn cefnogi hyn, gan lefelu’r maes chwarae i bobl ifanc o gefndiroedd incwm isel gan wneud yn siwr fod sefydliadau celfyddydol yn medru manteisio ar sgiliau a phrofiad yr holl dalent ifanc.”

“Y trydydd cyfnod hwn yw’r un mwyaf treiddgar erioed ac rydym wrth ein boddau i gael gweithio gyda 40 sefydliad celfyddydol sydd yn cynrychioli pob cornel o’r wlad, ystod eang o ffurfiau creadigol a safleoedd tra wahanol o fewn ecoleg celfyddydol a diwyllianol ehangach y DU rhyngddynt.”

Dywed Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman, “Dylai pawb allu dilyn gyrfa yn y celfyddydau os ydynt yn angerddol am wneud hynny. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein dewis i gymryd rhan yn y fenter bwysig hon. Ein gobaith yw y bydd deilydd llwyddiannus y rôl yn gweld eu hamser yn y Sherman yn hynod werthfawr wrth iddynt gymryd eu camau nesaf ac y byddwn ni fel sefydliad yn cael ein cyfoethogi am fod wedi cynnal y person hwnnw.”

Bydd y rôl noddedig hon yn cael ei hysbysebu o fewn yr wythnosau nesaf.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018