Mae awduron Calon Caerdydd yn chwilio am gyfranwyr

10 Med 2020

Mae'r awduron Emily Garside ac Aled Wyn Thomas yn ysgrifennu straeon am bobl ein dinas ar gyfer Calon Caerdydd. Ar hyn o bryd maent yn ymchwilio ar gyfer eu straeon ac eisiau clywed profiadau uniongyrchol gan bobl o bob rhan o'r ddinas.

Emily Garside

Efallai bod ein llwyfannau’n dawel ond rydyn ni'n gwybod nad yw'ch lleisiau chi.

Rydym yn chwilio am gyfranwyr o bob rhan o gymuned LHDTCRhA + Caerdydd i rannu eu straeon gyda ni. Straeon a fydd yn cael lle blaenllaw mewn rhaglen ddogfen glywedol sy'n ceisio hyrwyddo pob un ohonom, sut bynnag rydym yn uniaethu.

Mae'r prosiect hwn yn ceisio casglu straeon am y gymuned, gan y gymuned, trwy gyfweliadau â rhai o'r gymuned honno.

Mae gan ein cymuned LHDTCRhA+ gyfoeth o straeon i'w hadrodd. O'r cyffredin i'r ysblennydd mae ein straeon, ein hanesion a’n chwedlau yn aros i gael eu rhannu. Yr eiliadau cyfrin, y straeon arwrol, y jôcs, y llefydd, y bobl - popeth mae'n ei olygu i fod yn NI!

Fel awdur, a rhywun sy’n rhan o’r gymuned hon, rwy’n aml yn gweld ‘straeon Cymreig’ neu ‘straeon hoyw’ ond byth yn gweld fersiwn ohona i fy hun yn y straeon hynny. Rwy'n pendroni wedyn, a ydw i'n ddigon LHDTC? Yn ddigon Cymreig? Yn ddigon cŵl? (Yr ateb gyda llaw yw ydw, ydw ac ydw ... ac mae yr un ateb yn wir ar eich cyfer chi hefyd). Felly, mae’n rhaid mai nid fi yw’r unig un. Nid fi yw’r unig un sy'n pendroni lle mae fy nhref enedigol i, neu’r dref rydych chi’n ei galw’n gartref o fewn straeon ein cymuned?

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhannu eich stori gyda ni ar gyfer ein cyfres Calon Caerdydd, e-bostiwch artistdevelopment@shermantheatre.co.uk i fynegi eich diddordeb. Yna byddwn mewn cysylltiad maes o law i drefnu cyfweliad.

 

Aled Wyn Thomas

01/07/16: Y noson y daeth pêl-droed Cymru adref. Ble oeddet ti?

Mae See You Later, Meunier yn brosiect gan Theatr y Sherman a’r awdur Aled Wyn Thomas a fydd yn casglu straeon o Gaerdydd, gan ddwyn i gof fuddugoliaeth hanesyddol tîm pêl-droed Cymru yn erbyn Gwlad Belg yn Rownd yr Wyth Olaf Ewro 2016.

Fel rhan o'n hymchwil, byddem wrth ein bodd yn clywed eich atgofion o'r gêm fythgofiadwy hon: Ble oeddech chi? Sut oeddech chi'n teimlo? Beth oedd yn ei olygu i chi? Bydd eich cyfraniadau yn ein helpu i adeiladu profiad clywedol a fydd yn adrodd stori un noson orfoleddus o haf pan gyrhaeddodd Cymru uchelfannau newydd anhygoel, ar ôl bron i 60 mlynedd o aros, ac esgyn i wlad y breuddwydion.

Mae'n anrhydedd mawr i ni eich gwahodd i gymryd rhan yn y rhaglen ddogfen glywedol hon a fydd yn cael ei rhyddhau fel rhan o'n cyfres Calon Caerdydd - atgofion ein dinas o genedl yn uno.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhannu eich stori gyda ni ar gyfer ein cyfres Calon Caerdydd, e-bostiwch artistdevelopment@shermantheatre.co.uk i fynegi eich diddordeb. Yna byddwn mewn cysylltiad maes o law i drefnu cyfweliad.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Chwilio am damaid o theatr i wylio dros y penwythnos? Mae Winners gan @NovatheatreNova ar gael ar-lein tan 30 Medi.… https://t.co/H7b6OOjVJ9
Fri, 25 Sep 2020