2018 – Blwyddyn o ennill gwobrau yn Theatr y Sherman

28 Rhag 2018

Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn o lwyddiant eithriadol yn Theatr y Sherman. Yma rydyn ni'n edrych yn nôl ar y flwyddyn fesul mis:

Ionawr – Daethon ni i fod y theatr cyntaf yng Nghymru i ennill teitl Theatr Rhanbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau The Stage, gan gydnabod y Sherman fel y theatr mwyaf cyffrous yn y DU, tu hwnt i Lundain.

Bu i ail flwyddyn ein cynlluniau datblygu artistiaid blaengar, y Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd a Grwp Cyfarwyddwyr y Sherman/JMK, gymryd lle. Ariennir y ddau gynllun yn hael gan Ymddiriedolaeth Carne.

Chwefror – Perfformwyd ein cynhyrchiad Theatr y Sherman cyntaf eleni yn ein Stiwdio – Dublin Carol gan Conor McPherson, wedi’i chyfarwyddo gan Matthew Xia.

Ar ddiwedd mis Chwefror datgelwyd gwedd newydd ein cyntedd a’n bar.

Mawrth – Yn dilyn perfformiadau yn Glasgow, agorodd ein cyd-gynhyrchiad â Chwmni Theatr Tron - The Motherf**ker with the Hat yn y Sherman.

Ebrill – Ennillodd Killology, ein cyd-gynhyrchiad â Theatr y Royal Court Llundain, wedi’i chyfarwyddo gan Rachel O’Riordan a’i hysgrifennu gan Gary Owen Wobr Olivier ar gyfer Cyflawniad Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig.

Agorodd ein cynhyrchiad cyntaf byd o ddrama iasol ac amserol y dramodydd Cymreig Brad Birch, Tremor, yn ein Stiwdio.

Unwaith eto, croesawodd y Sherman Wyl NT Connections yma, gan arddangos saith grwp theatr ieuenctid lleol gan gynnwys ein theatr ieuenctid ein hunain Theatr Ieuenctid y Sherman.

Mai – Yn dilyn llwyddiant Iphigenia in Splott yn 2017, dychwelon ni i Wyl 59E59 Brits Off Broadway yn Efrog Newydd gyda Tremor.

Eto’n Efrog Newydd, enwebwyd Sophie Melville ar gyfer Gwobr Drama Desk am ei pherfformiad yn Iphigenia in Splott.

Mehefin – Croesawodd y Sherman berfformiadau a oedd yn ran o ddau Wyl, Gwyl y Llais a Gwyl Theatr Ymylol Caerdydd.

Gorffennaf – Wrth i’r pum mlynedd o nawdd gan Sefydliad Paul Hamlyn a wnaeth Sherman 5 yn bosibl ddod i ben, fe ddathlon ni argraff y brosiect ryfeddol hon gyda ffilmiau wedi’u comisiynu’n arbennig, arddangosfa luniau a phenwythnos o ddigwyddiadau.

Perfformiodd y Sherman Players, ein ensemble ar gyfer actorion dros 18 oed nad ydynt yn broffesiynol, Blue Stockings, gan nodi canmlwyddiant y Bleidlais i Ferched.

Awst – Cyflwynwyd y perfformiad cyntaf byd o Milwr yn y Meddwl gan Heiddwen Tomos, ein cyd-gynhyrchiad â Theatr Genedlaethol Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Perfformiwyd Tremor yn rhan o Wyl Ymylol Caeredin yn Roundabout Paines Plough yn y Summerhall trwy’r mis.

Medi – Lansion ni ein menter newydd Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu sy’n cyflwyno pobl ifanc rhwng 15 – 18 oed (TGAU i Lefel A) i ysgrifennu ar gyfer y llwyfan. Cefnogir y Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu gan Ymddiriedolaeth Esmé Fairbairn.

Daeth cyfnod ein Cwmni Preswyl dwyieithog cyntaf, Cwmni Pluen Company, i ben gyda pherfformiadau cyntaf byd o Mags yn y Stiwdio.

Hydref – Perfformwyd ein cynhyrchiad newydd o bwys o ddrama’r diweddar Meic Povey Fel Anifail yn y Stiwdio.

Y prif lwyfan oedd cartref ein cyd-gynhyrchiad o Lord of the Flies gyda Theatr Clwyd, yn cynnwys cast a arweinwyd gan fenywod.

Ennillodd Denise Black Wobr UK Theatre ar gyfer y Perfformiad Gorau mewn Drama am ei phortread o Rainey yn ein cynhyrchiad o The Cherry Orchard (2017).

Tachwedd – Teithion ni ein sioe Nadolig i’r rheiny rhwng 3 – 6 oed, Little Red Riding Hood / Yr Hugan Fach Goch i ysgolion a theatrau ar draws De Cymru.

Perfformiodd Cwmni Theatr Clocktower Shed Man yn y Stiwdio yn y cyflwyniad cyntaf o’n platfform newydd i gwmnïau theatr lleol sy’n ymddangos, Get It While It’s Hot.

Rhagfyr – Daeth ail flwyddyn y Rhaglen Dramodwyr Cymreig a Grwp Cyfarwyddwyr y Sherman/JMK i ben gyda dangosiad yn Theatre 503 Llundain. Noddir y ddau gynllun yn hael gan Ymddiriedolaeth Carne.

Bu i’n cynyrchiadau Nadolig barhau trwy fis Rhagfyr gyda’r ddau sioe yn cynnwys castiau llwyr Gymreig neu’r rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae aelodau o'n Sherman Players a Theatr Ieuenctid wedi bod yn brysur yn edrych ar wisgoedd ar gyfer eu cynyrchiada… https://t.co/4ERLiBBtMI
Mon, 24 Jun 2019