Gwahoddiad i ymuno â Grwpiau Sherman 5

17 Aws 2016

Mae Sherman 5 yn aelodaeth rhad ac am ddim, a gynlluniwyd i rhoi cyfle i'r rhai nad ydynt erioed wedi gweld perfformiad yn Theatr y Sherman o'r blaen.

Os ydych yn arweinydd neu drefnydd o grwp cymunedol sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu rhwystrau a / neu anfantais a hoffech chi cefnogi eich aelodau i ymuno, mynychu ein sgwrs grwpiau Sherman 5 ar ddydd Mawrth, 23 o Awst am 1pm. Bydd hwn yn gyfle i ddysgu mwy am Sherman 5 a thrafod y fantais o ymuno ag arweinwyr grwpiau sydd eisoes yn bodoli. Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ond mae rhaid cadw lle o flaen llaw. Os hoffech mynychu, cysylltwch â: Guy O'Donnell, Cydlynydd Sherman 5: 07703 729079 | guy.odonnell@shermantheatre.co.uk

Mae enghreifftiau o rai o'r grwpiau Sherman 5 presennol isod:

• YMCA Young Carers
• Age Connects
• Taking Flight
• Cathays Youth Centre, Integrated Provision
• Cadwyn Housing Provision
• R.N.I.B.
• Ty Canna, Mental Health Centre
• Eastmoors Youth Centre, Splott

Mae rhagor o wybodaeth am Sherman 5 i'w gweld isod:

Pan fyddwch yn ymuno â Sherman 5, mae eich ymweliad cyntaf i'r theatr ar un o'n noson Sherman 5 arbennig yn RHAD AC AM DDIM. Mae Sherman 5 yn cynnig aelodau

• Ymweliad cyntaf AM DDIM i noson Sherman 5
• Tocynnau am £5 i unrhyw gynhyrchiad ar ol hynny (neu £2.50 i’r rhai o dan 25 oed)
• Cymorth i gael cludiant o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar nosweithiau Sherman 5
• Gostyngiad yng Nghaffi/Bar y Sherman
• Mynediad AM DDIM i weithgareddau
• Ymunwch fel Cynrychiolydd Sherman 5 i gael profiad o weithio mewn theatr ac i ennill Credydau Amser

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

https://t.co/O6j6IIkGjy
Mon, 01 Jun 2020