Sherman 5 yn lansio nodwedd Spotlight

22 Mai 2020

Er gwaethaf y ffaith fod adeilad Theatr y Sherman ar gau dros dro ar hyn o bryd, mae grŵp craidd o staff yn parhau i weithio ar greu cynnwys celfyddydol ac ymgysylltu cymunedol ar-lein fel y gallwn barhau i gadw mewn cysylltiad â'n cynulleidfaoedd. Mae Claire Bottomley, cydlynydd Sherman 5, yn gweithio o bell er mwyn cadw mewn cysylltiad ag aelodau, gwirfoddolwyr a grwpiau partner Sherman 5, trwy blatfformau ar-lein a'r cyfryngau cymdeithasol. Nodwedd sy'n newydd i Sherman 5 yw SPOTLIGHT, a lansiwyd yn ddiweddar ar grŵp Facebook Sherman 5. Nod SPOTLIGHT yw cyflwyno unigolyn sy'n cydweithredu â Sherman 5 o blith ein sylfaen eang o wirfoddolwyr, aelodau a grwpiau partner, ac i roi sylw i'w sgiliau creadigol.

Hyd yn hyn, rydym wedi mwynhau ffotograffiaeth stryd Ian Scott, sy'n gynrychiolydd gwirfoddolwyr yn Sherman 5, a dau weithdy ysgrifennu dramâu gan Chelsey Gillard, sy'n gyfaill ers cyfnod maith ac yn aelod cyswllt o Theatr y Sherman.

Dywedodd Claire Bottomley: “Mae cymaint o wybodaeth ar-lein i ddewis ohoni ar hyn o bryd wrth rannu â Sherman 5, ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn ein bod yn gallu creu rhywbeth sy'n unigryw, sy'n dathlu talentau creadigol ein haelodau, ac sy'n annog pobl i gymryd rhan a chynnal deialog ymgysylltiol.

"Rwyf am i'r nodwedd SPOTLIGHT annog aelodau i gymryd rhan a rhannu eu meddyliau, eu creadigaethau a syniadau, yn ogystal â chydnabod y gwaith anhygoel y mae rhai o'n grwpiau partner yn ei wneud o fewn cymunedau lleol yn ystod yr adeg ansicr a heriol hon yn sgil COVID-19.”

Gellir dod o hyd i ysgrifau nodwedd SPOTLIGHT ar dudalen Facebook Sherman 5 yn @Sherman5.

 

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Bydd y Nadolig yn dal i ddisgleirio gyda’n Calendr Adfent. I brofi perfformiadau gan Rakie Ayola, Rhys Ifans, Ruth… https://t.co/P0JtdxN7Zb
Sun, 29 Nov 2020