Romeo & Juliet Mash Up

11 Aws 2014

oasis

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Sherman Cymru a Chymdeithas Celfyddydau Adamsdown yn gweithio gyda grwpiau sy’n rhan o glwstwr Cymunedau’n Gyntaf STAR i greu fersiwn hynod iawn o ddrama enwog Shakespeare, ‘Romeo & Juliet Mash Up’.  Cyflwynir y sioe arbennig yma o flaen cynhyrchiad Sherman Cymru o’r ddrama, fydd i’w gweld yn Theatr y Sherman fis Hydref.

Gyda chefnogaeth Sherman 5, un o brosiectau Sherman Cymru, a Chymdeithas Celfyddydau Adamsdown, bydd cyfle gan bawb sydd â diddordeb mewn drama, theatr, ysgrifennu caneuon, cyfansoddi cerddoriaeth, a mewn ffilm, i greu ‘cybolfa o berfformiad’ (mash up), yn seiliedig ar themâu Romeo & Juliet.

Grŵp celfyddydol gwirfoddol yw Cymdeithas Celfyddydau Adamsdown (A3), sydd wedi bod yn cynnal gweithgareddau celfyddydol cyfranogol i drigolion lleol ers deng mlynedd a mwy. Derbyniodd A3 nawdd ar gyfer y prosiect hwn fydd yn cryfhau eu perthynas gydag Oasis Caerdydd a’r grwpiau trydydd sector sy’n gweithio gyda phobl ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant, mewn partneriaeth â chwmni theatr proffesiynol Sherman Cymru.  Mae Cyngor Caerdydd, drwy eu cronfa ‘Prosiectau Diwylliannol’, wedi rhoi £4500 i A3 tuag at brosiect 'Romeo & Juliet Mash-Up', fel modd o feithrin sgiliau yn y gymuned leol drwy ymdrin â rhai o themau’r ddrama sy’n berthnasol i’r gymdeithas gyfoes:  gelyniaeth, teuluoedd a chymunedau.

Mae Sherman Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda chymunedau lleol. Cynllun 5 mlynedd yw cynllun newydd Sherman 5, ac fe’i hariennir gan Sefydliad Paul Hamlyn.  Mae’n galluogi Sherman Cymru i gysylltu â chynulleidfaoedd o gymunedau difreintiedig, ac i ddatblygu eu diddordeb ym myd eu celfyddydau lleol.

Meddai Guy O’Donnell, Cyd-lynydd Paul Hamlyn i Sherman Cymru: “‘Rydym wrth ein bodd cael cyfle i weithio gyda sefydliad mor arbennig, ac yn gwerthfawrogi a chefnogi’r gwaith maent yn ei wneud yn y gymuned.  ‘Roeddem o’r farn fod themâu Romeo & Juliet yn hynod berthnasol i gymdeithas heddiw, ac yn awyddus i weithio gyda’r gymuned ifanc leol er mwyn gwrando ar eu dehongliadau arbennig nhw o’r darn, gan ddefnyddio cerddoriaeth, celf a dawns, wrth iddyn nhw ddatblygu’n Shakespeares cyfoes eu hunain.”

 

oasis2

Yn ystod wythnos olaf mis Awst bydd y grwpiau’n treulio’u hamser yn Theatr y Sherman i gael cyfle unigryw i weithio ar destun Romeo & Juliet, gan ddarnio a chymysgu a chreu cybolfa o gynhyrchiad.  Cânt gymryd rhan mewn gweithdai graffiti i greu’r set, i gynhyrchu masgiau, ac i gyfrannu i’r cynllun gwisgoedd. Bydd y grŵp hefyd yn gweithio gyda’r gwneuthurwr ffilm Paul Whitaker i greu rhaglun ffilm arbennig, a gyda Cherddoriaeth Cymunedol Cymru fydd yn cynnal gweithdai cerdd ar gyfer creu trac newydd gyda’r grŵp.

Bydd Cymdeithas Celfyddydau Adamsdown a’r grwpiau yn gweithio tuag at gynhyrchu perfformiad terfynol o Romeo & Juliet Mash Up, fydd yn cael ei berfformio yn Theatr y Sherman ar ddydd Sadwrn 30 Awst.

Bydd y grŵp yn parhau i weithio ar y darn gydol mis Medi a Hydref, cyn dychwelyd i’r Sherman ar ddydd Sadwrn 18 o Hydref pan fyddant yn cael cyfle arbennig i berfformio eu fersiwn unigryw ar y llwyfan, cyn perfformiad olaf cynhyrchiad Sherman Cymru o Romeo & Juliet. Cyflwynir y perfformiad arbennig hwn gerbron Cyfarwyddwr Artistig Sherman Cymru, sy’n gyfrifol am Romeo & Juliet.

Gall y rhai sydd â diddordeb yn y Romeo & Juliet Mash up ddilyn y newyddion diweddaraf drwy drydar @shermancymru, @A3_Arts, gan ddefnyddio’r hashtag #rnjmashup.

Neu darllenwch flog diweddaraf Cymdeithas Celfyddydau Adansdown www.a3arts.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TCMTPARTS: Exciting Zoom meeting with Tim, Sam and our students for a fab intergenerational project with Daffodils Care Home and @Sherm…
Wed, 08 Apr 2020