Dewch i weld eich lluniau o’r Sblot yn cael eu harddangos yng nghyntedd Theatr y Sherman

29 Ebr 2015

Bydd drama un fenyw bwerus newydd Sherman Cymru, Iphigenia in Splott, yn cychwyn yn Theatr y Sherman, o 8-16 Mai, ac mae Sherman 5 yn gweithio gyda’r ffotograffydd adnabyddus lleol, Jon Pountney (blog Cardiff Before Cardiff, a Forgotten Images of Valleys Life BBC Cymru) i lansio prosiect ffotograffiaeth cyffrous sy’n gofyn i’r gymuned leol gyflwyno ffotograffau o’r Sblot a’r clwstwr STAR – Y Sblot, Tremorfa, Adamsdown a Phlasnewydd.

Mae cynllun llwyddiannus Theatr y Sherman, Sherman 5, yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd newydd ymwneud â’r celfyddydau. Mae Sherman 5 ar fin lansio arddangosfa ffotograffig o atgofion a delweddau cyfoes o’r Sblot, a hoffen nhw i’r cyhoedd gyfrannu. Bydd pob ffotograff yn cael ei arddangos a’i roi mewn cystadleuaeth i’w beirniadu gan Jon Pountney. Bydd yna ddau gategori, sef o dan 25 oed a thros 25 oed, a bydd yr enillwyr yn cael tocynnau i fynd i weld perfformiad Sherman Cymru o Iphigenia In Splott rhwng 8 a16 Mai, a hefyd yn cael pryd o fwyd yn Foxy’s Kitchen yn Theatr y Sherman.

Dyma sydd gan gydlynydd Sherman 5, Guy O’Donnell, i’w ddweud; “Rydyn ni’n hynod falch o fod yn gweithio gyda Jon Pountney a’r cymunedau yn y Sblot i lunio arddangosfa gyffrous sydd wedi’i chreu ganddyn nhw ac sy’n eu hatgoffa o’r hyn sy’n arbennig am yr ardal. Bydd Jon yn arddangos ei ffotograffau proffesiynol ei hun o’r ardal, ond rydyn ni hefyd yn chwilio am ddelweddau gan y gymuned; rydyn ni am gael delweddau sy’n cynrychioli’r Sblot iddyn nhw, delweddau o’r presennol ynghyd â delweddau sy’n mynd yn ôl cyn belled â 1900. Bydd y ffotograffau’n ffurfio arddangosfa i ategu at arddangosfa Jon ei hun, a fydd yng nghyntedd Theatr y Sherman trwy gydol cyfnod y perfformiadau o Iphigenia in Splott.”

Mae Sherman 5 yn fenter sy’n cael ei chefnogi gan Sefydliad Paul Hamlyn. Mae wedi’i chynllunio i roi cyfle i bobl nad ydyn nhw erioed wedi bod mewn perfformiad yn Theatr y Sherman allu gwneud hynny.

Ipheginia - featured

Awdur Iphigenia in Splott ydy’r dramodydd o Gymro arobryn, Gary Owen (Love Steals Us From Loneliness, National Theatre Wales a Theatr y Sherman, a Baker Boys, BBC Cymru). Roedd yn byw yn y Sblot ar un cyfnod. Mae Gary wedi gosod y chwedl Roegaidd ym maestref y Sblot yng Nghaerdydd, ac mae ei addasiad yn canolbwyntio ar effaith y toriadau lles ar y gymdeithas heddiw. Gan asio barddoniaeth anweddus ag iaith gynhenid y Sblot, mae drama Gary Owen yn dod â’r materion tragwyddol hynny i’r wyneb sy’n gwneud stori Iphigenia mor fythol. Dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Artistig Sherman Cymru, Rachel O’Riordan, bydd rhan Effie yn cael ei chwarae gan yr actores dalentog, Sophie Melville, a fesmereiddiodd y cynulleidfaoedd gyda’i pherfformiad o Juliet yn Romeo & Juliet gan Sherman Cymru y llynedd.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu os hoffech gyflwyno ffotograff, anfonwch eich ffotograffau at:
Guy O’Donnell
Theatr y Sherman,
Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4YE

Neu anfonwch e-bost at guy.odonnell@shermancymru.co.uk

Gwnewch yn siŵr fod manylion cyswllt ar bob ffotograff: enw, cyfeiriad a rhif ffôn. Bydd angen i chi hefyd gynnwys llun pen ac ysgwydd ohonoch eich hun gyda’r ffotograffau gan y bydd yn cael ei arddangos yn ymyl y delweddau. Yn anffodus, fodd bynnag, oherwydd nifer y ffotograffau, ni fyddwn yn gallu dychwelyd y lluniau pen ac ysgwydd.

Bydd Iphigenia in Splott Sherman Cymru yn Theatr y Sherman ar 8 – 16 Mai am 7.30pm (Rhagddangosiadau: 8 – 11 Mai). Tocynnau £15 (Rhagddangosiadau: £13) Consesiynau: £2 yn rhatach; O dan 25 oed: Hanner pris. I archebu, cysylltwch â’n tîm tocynnau cyfeillgar ar 029 2064 6900 | www.shermancymru.co.uk.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TCMTPARTS: Exciting Zoom meeting with Tim, Sam and our students for a fab intergenerational project with Daffodils Care Home and @Sherm…
Wed, 08 Apr 2020