Galwad am Deuluoedd Sherman 5

14 Maw 2017

Mae Sherman 5 yn edrych am 8 teulu newydd o bob cwr o Dde Cymru i ymuno â menter boblogaidd Teuluoedd Sherman i fod yn wyneb a llais Sherman 5.

Mae Sherman 5 a ariennir gan Sefydliad Paul Hamlyn bellach yn ei bedwaredd flwyddyn. Mae’r prosiect yn cefnogi pobl sy’n wynebu anfantais neu rwystrau o ran cael mynediad i berfformiadau yn Theatr y Sherman.

Mae Sherman 5 yn edrych am 8 teulu o bob cwr o Dde Cymru*. Caiff y teuluoedd gyfle i sôn am yr hyn y maent wedi’i weld ac i rannu eu profiad o fynd i’r theatr. Caiff y teuluoedd gyfle i ymuno â chynllun Cynrychiolwyr Sherman 5 sy’n rhoi mynediad arbennig iddyn nhw i fyd y theatr yn y Sherman. Bydd modd i’r teuluoedd weld 6 perfformiad am ddim rhwng 2017-18.

Mae Sherman 5 yn awyddus i recriwtio 8 grŵp teuluol gwahanol iawn.

Mae’n rhaid i deuluoedd sy’n gobeithio gwneud cais naill ai fyw yn un o’r Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf isod neu fod yn rhan o grŵp cymunedol/elusennol/trydydd sector sy’n cefnogi pobl sy’n wynebu rhwystrau a/neu anfantais, megis Age Cymru, Gofalwyr Ifanc, Byddin yr Iachawdwriaeth, Clwb Byddar Caerdydd, y RNIB ac ati.

Os hoffech fod yn un o Deuluoedd Sherman 5 rydym yn chwilio am:

*Deuluoedd yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf

CAERDYDD

BRG – Butetown, Glan yr Afon a Grangetown

STAR – Sblot, Tremorfa, Adamsdown a Phlasnewydd

ACE – Trelai, Caerau a’r Tyllgoed Dwyrain Caerdydd, Llanedern, Pentwyn – Tredelerch, Llanrhymni, Llanedern, Pentwyn, Llaneirwg a Trowbridge

BRO MORGANNWG

Y Barri – Buttrills, Cadog, Castleland, Court, Gibbonsdown

RHONDDA CYNON TAF

Cynon Isaf - Fernhill, Meisgyn, Ynysboeth, Darran Las, Penrhiwceiber, Perthcelyn

Cynon Uchaf – Gogledd Aberaman, Abercwmboi, Cwmaman, Cwmbach, Hirwaun, Penywaun

Taf – Gilfach Goch a Thonyrefail

Rhondda Ganol - Cwm Clydach, Llwynypia, Pen-y-graig, Tonypandy, Dinas

Rhondda Fawr Uchaf – Pentre, Ward Treherbert, Treorci (Cwmparc), Ystrad

Rhondda Fach - Glynrhedynog, Maerdy, Penrhys, Pont-y-gwaith, Stanleytown, Tylorstown

Porth – Y Cymer, Porth, Trehafod, Trealaw, Wattstown, Ynyshir

Pontypridd – Glyn-coch, Y Ddraenen Wen, Rhydfelen, Ynysybwl

PEN-Y-BONT AR OGWR

Uchaf – Maesteg, Caerau

Canol – Betws, Sarn, Melin Ifan Ddu, Ynysawdre, Bryncoch, Llangeinwyr, Evanstown

Isaf - Corneli, Y Pîl, Bracla, Morfa, Castellnewydd, Yr Hengastell, Melin Wyllt, Bryntirion, Trelales, Merthyr Mawr

CASNEWYDD

Canol Casnewydd: Pilgwenlli, Stow Hill, Victoria

Dwyrain Casnewydd: Alway, Beechwood, Llyswyry, Ringland

Gogledd Casnewydd: Betws, Malpas, Shaftesbury

Gorllewin Casnewydd: Gaer, Dyffryn, Maesglas

*Rhai aelodau o’r teulu erioed wedi bod i’r theatr o’r blaen

*Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran cyfansoddiad y teulu a byddem wrth ein bodd yn clywed gan rieni, teidiau a neiniau, rhieni sengl, teulu mabwysiadu, teuluoedd amrywiol o wahanol gefndiroedd!

*Eich bod yn fodlon trafod, adrodd ar ac adolygu sioeau ar nosweithiau Sherman 5 ar gyfer gwefan a negeseuon cyfryngau cymdeithasol Theatr y Sherman yn ogystal â chael eich cyfweld.

Os oes gennych chi neu deulu ddiddordeb gwneud cais i fod yn rhan o’r cyfle cyffrous hwn, i weld rhai sioeau am ddim ac ymddangos ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol Sherman 5, cysylltwch â Chydlynydd Sherman 5, Guy O’Donnell am ffurflen gais ar 07703 729079 guy.odonnell@shermantheatre.co.uk

Y digwyddiad cyntaf fyddai gweld cynhyrchiad Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym mis Ebrill.

 

Sherman 5 Family Lloyd Hill Maria Gomer Sherman 5 Family

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TCMTPARTS: Exciting Zoom meeting with Tim, Sam and our students for a fab intergenerational project with Daffodils Care Home and @Sherm…
Wed, 08 Apr 2020