Mae Theatr y Sherman yn chwilio am actorion Calon Caerdydd

16 Med 2020

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am dîm o actorion i berfformio yn y gyfres Calon Caerdydd, cyfres o Brofiadau Theatr Clywedol a ysbrydolwyd gan gymunedau amrywiol Caerdydd.

Mae Calon Caerdydd yn dathlu pobl gyffredin a’r pethau eithriadol maent yn eu gwneud, ac yn lythyr caru i’n dinas wefreiddiol a’r bobl sy’n ei chreu.

Mae’n debygol y bydd yr actorion a ddewisir yn gweithio ar sawl stori ac yn chwarae sawl rhan o fewn y prosiect rhyfeddol hwn, a lle nad ydym wedi nodi ethnigrwydd, rydym yn annog pobl o bob ethnigrwydd i ymgeisio. Mae gan Theatr y Sherman ddiddordeb arbennig mewn clywed gan berfformwyr o gefndiroedd amrywiol.

DYDDIADAU ALLWEDDOL

Dyddiadau amrywiol gan ddechrau ar wythnos Medi 28ain, a dod i ben ddydd Mercher Rhagfyr 9fed.

Castio 1

• 1 actor Du gwrywaidd, i chwarae oedran 20au, rhaid gallu perfformio mewn acen Caerdydd
• 1 actor Du gwrywaidd, i chwarae oedran 50+, rhaid gallu perfformio mewn acenion Caerdydd a Jamaica.
Rydym yn croesawu ceisiadau gan berfformwyr Affricanaidd ac Affricanaidd Caribïaidd a rhai sydd â threftadaeth Affricanaidd a Charibïaidd.

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb yw dydd Mercher Medi 23ain.

Castio 2

• Actor benywaidd, i chwarae oedran arddegau hwyr i ugeiniau canol, rhaid bod wedi’i lleoli yng Nghaerdydd
• Actor benywaidd sy’n siarad Cymraeg o ddiaspora Gwyn ac Affricanaidd cymysg, i chwarae oedran arddegau hwyr i ugeiniau canol
• Actor benywaidd sy'n siarad Cymraeg, i chwarae oedran 50au, rhaid bod wedi'i lleoli yng Nghaerdydd
• Actor gwrywaidd, i chwarae oedran 40au - 50au , rhaid bod wedi'i leoli yng Nghaerdydd

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb yw dydd Llun Medi 28ain

Castio 3

• Actor gwrywaidd, i chwarae oedran 30au - 50au
• Actor benywaidd (sy’n siarad Cymraeg), i chwarae oedran 30au - 40au

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb yw dydd Llun Hydref 5ed

Gwnewch gais drwy yrru dolen Spotlight neu CV ac unrhyw ddeunydd megis showreel a / neu enghreifftiau o waith clywedol/lleisio i artistdevelopment@shermantheatre.co.uk. Os nad oes gennych unrhyw ddeunydd i’w yrru atom, anfonwch lythyr yn nodi sut mae'ch profiad yn cwrdd â gofynion y rhannau.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Chwilio am damaid o theatr i wylio dros y penwythnos? Mae Winners gan @NovatheatreNova ar gael ar-lein tan 30 Medi.… https://t.co/H7b6OOjVJ9
Fri, 25 Sep 2020