ENWEBIAD GWOBRAU THEATR Y DU

29 Med 2017

Mae Theatr y Sherman yn credu y dylai pawb allu mwynhau’r profiad sbardunol, heriol ac adloniadol o theatr fyw. Rydym yn ymroddedig i’w gwneud hi’n hygyrch i bawb brofi theatr gwych ac rydym yn gwneud hyn trwy ystod eang o fentrau blaengar ynghyd â ymddygiad groesawgar unigryw. Rydym felly wrth ein boddau ein bod wedi cael ein cydnabod am ein gwaith o sicrhau ein bod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiaethol gyda enwebiad ar gyfer Gwobrau Theatr y DU 2017 yn y categori Hyrwyddo Amrywiaeth.

Dywed Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman Rachel O’Riordan “Rwyf wrth fy modd fod Theatr y Sherman wedi cael ei chydnabod yn y categori hon. Fel cyfarwyddwr artistig, does dim gwaith mwy gwerthfawr na hynny sy’n ymdrechu i wneud y theatr yn fwy hygyrch. Rwy’n falch dros ben o’r tim cyfan eithriadol yn y Sherman, ac o’n cynulleidfaoedd sy’n mynegi eu hymrwymiad parhaus i’w theatr leol. Wrth i’r Sherman barhau i dyfu mewn uchelgais, bydd yr hyrwyddiad o amrywiaeth yn parhau i fod wrth wraidd popeth a wnawn.”

Mae prosiect Sherman 5 Theatr y Sherman, sy’n derbyn cefnogaeth hael gan Sefydliad Paul Hamlyn, wrth wraidd gwaith y cwmni i ennyn cynulleidfaoedd amrywiol. Mae Sherman 5 yn rhoi’r cyfle i’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau a/neu anfantais sydd erioed wedi mynychu perfformiad yn y theatr gael gwneud hynny. Mae Sherman 5 yn agored i breswylwyr ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf presenol neu flaenorol ar draws De Cymru ynghyd â grwpiau cymunedol sy’n cynrychioli’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau. Mae’r cynllun yn sicrhau fod ein perfformiadau yn hygyrch i aelodau. Mae aelodau Sherman 5 yn derbyn tocynnau am ddim ar eu hymweliad cyntaf i’r theatr yna’n talu ond £5 y tocyn (£2.50 i’r rhai Dan 25) ar unrhyw ymweliadau i ddilyn. Darperir trafnidiaeth am ddim i’r theatr ac yn ôl hefyd pan fo’r angen. Mae tim Sherman 5 hefyd yn bresenol yn ystod perfformiadau detholedig i gynnig cymorth i unrhyw aelodau sydd ei angen. Gall aelodau Sherman 5 hefyd ddyfnhau eu perthynas â Theatr y Sherman trwy wirfoddoli fel cynrychiolydd Sherman 5. Mae cynrychiolwyr yn derbyn Credydau Amser Spice yn gyfnewid am yr amser y maent yn ei dreulio’n gwirfoddoli. Mae Theatr y Sherman a Credydau Amser Spice wedi hogi perthynas gref trwy gydol oes y brosiect. Mae Credydau Amser yn adeiladu a chryfhau cymunedau trwy ddenu’r rheiny na fyddai’n ymhel â’u cymuned leol fel arfer i wneud hynny, yn ogystal ag annog pobl i gymryd rhan mewn ffyrdd amrywiol er mwyn ychwanegu dimensiwn newydd i’w bywydau (ac i’r gymuned).

Dywed aelodau Sherman 5 y canlynol am y brosiect: “Mae bod yn aelod yn gyfle gwych i deuluoedd ac i’r rheiny o gefndiroedd a diwylliannau gwahanol gael mynediad i’r celfyddydau.” Asha Singh “Mae’n fraint i mi gael bod yn rhan o deulu Sherman 5.” Tahmeena Zamruz

Mae 3,000 o aelodau unigol nad oeddynt wedi mynychu perfformiadau nac ychwaith wedi cael mynediad i ddarpariaeth diwylliannol yn Theatr y Sherman eisoes bellach yn aelodau o’r cynllun. Mae Sherman 5 hefyd yn gweithio â 60 grwp sy’n cefnogi’r rheiny sy’n wynebu anfantais neu rwystrau gan gynnwys yr RNIB, gofalwyr ifanc, grwpiau ffoaduriaid a Action on Hearing Loss. O fis Medi 2016 - Awst 2017 cefnogodd Sherman 5 4,000 o ymweliadau unigol i Theatr y Sherman. Trwy gydol oes y brosiect mae Sherman 5 wedi cefnogi dros 8,600 o fynychiadau unigol. Mae llwyddiant Sherman 5 o ganlyniad i ymrwymiad Sefydliad Paul Hamlyn i gefnogi'r fenter dros gyfnod o 5 mlynedd rhwng 2013 a 2018.

Bydd ennillydd Gwobr Theatr y DU ar gyfer Hyrwyddo Amrywiaeth yn cael ei gyhoeddi yn Llundain ar ddydd Sul Hydref 15. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymaelodi cysylltwch â Guy O’Donnell ar 029 2064 6982 / 07703 729 079 neu e-bostiwch guy.odonnell@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TCMTPARTS: Exciting Zoom meeting with Tim, Sam and our students for a fab intergenerational project with Daffodils Care Home and @Sherm…
Wed, 08 Apr 2020