THEATR Y SHERMAN YN SICRHAU CYLLID I GYNNAL A DATBLYGU RHAGLEN SHERMAN 5

21 Ion 2019

Bydd Gwaith arloesol Theatr y Sherman yn cynyddu mynediad at y celfyddydau yn parhau am bedair blynedd arall, diolch i gyllid ychwanegol sylweddol gan y Paul Hamlyn Foundation. Fe wnaed rhaglen Sherman 5 yn bosib yn y lle cyntaf pan gafwyd cyllid am bum mlynedd gan Sefydliad Paul Hamlyn; daeth y cyllid hwnnw i ben yn haf 2018. Roedd Sherman 5 yn gweithio gyda phobl ledled y brifddinas a’r de-ddwyrain oedd yn wynebu rhwystrau a/neu anfantais, pobl nad oedden nhw erioed wedi bod i berfformiad yn y theatr o’r blaen, gan roi cyfle iddyn nhw fynd. Bellach, diolch i grant ‘More and Better’ gan y Paul Hamlyn Foundation, bydd menter Sherman 5 yn datblygu ar sylfeini cadarn y pum mlynedd cyntaf, gan gynnig ffyrdd mwy dwfn i’w haelodau presennol a newydd ymwneud â gwaith y theatr.

Yn ystod y pedair blynedd nesaf, bydd y rhaglen yn cefnogi cymunedau amrywiol i gael mynediad at lawer mwy o elfennau o waith Theatr y Sherman ac ymwneud â’r elfennau hynny. Bydd hyn yn dal i gynnwys cyfleoedd i weld perfformiadau yn ogystal â chyflwyno cyfleoedd hyfforddi a gyrfa mewn ymdrech i sicrhau bod rhagor o bobl o gefndiroedd amrywiol yn gallu dilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y celfyddydau. Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer tri grŵp penodol: Aelodau Hŷn o’r Gynulleidfa, Clwb Theatr Byddar ac aelodau dall/rhannol ddall, a Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.

Meddai Régis Cochefert, Cyfarwyddwr Grantiau a Rhaglenni Paul Hamlyn Foundation: ‘‘Sherman Theatre has worked hard to develop meaningful relationships with community partners, building on their strengths. This inclusive approach to community engagement is embedded across the organisation. Sherman 5’s use of Time Credits has proven instrumental in creating these reciprocal ties, helping individuals to increase agency and overcome exclusion. This grant will support Sherman Theatre to expand this strand of the programme, to develop their model to help those facing particular barriers and to broaden personal development opportunities for volunteers. We look forward to seeing the further impact of their work in Cardiff and South East Wales.”

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman, Julia Barry "Rydw i wrth fy modd bod ein perthynas gyda Sefydliad Paul Hamlyn yn mynd i bara am bedair blynedd arall. Gyda’u cefnogaeth hael nhw dros y pum mlynedd diwethaf, mae Theatr y Sherman wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol a pharhaol i fywydau llawer iawn o aelodau ein Cymunedau ledled Caerdydd a’r de-ddwyrain. Mae’r gwaith sydd wedi’i wneud ers 2013 wedi herio, addysgu ac ysbrydoli pob un ohonon ni, a fyddai hynny ddim wedi bod yn bosib heb ymrwymiad ac ymroddiad tîm cyfan y Sherman. Mae dyfarnu’r cyllid ychwanegol yma yn dystiolaeth o’r effaith gafodd rhaglen gyntaf Sherman 5 o ran ehangu mynediad at y celfyddydau a’r ffaith bod mynediad i bawb yn hanfodol i ethos Theatr y Sherman. Rydyn ni’n llawn cyffro ein bod ni’n cael gweithio gyda Sefydliad Paul Hamlyn, a’r aelodau, y partneriaid a’r cydweithwyr presennol i esblygu’r rhaglen waith yma er mwyn gwyntyllu ffyrdd newydd ac amrywiol o chwalu rhwystrau a sicrhau mynediad cydradd i bawb."

Bydd y cam newydd yma o raglen Sherman 5 yn cael ei lansio’n llawn yn nes ymlaen yn 2019.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @CriwBrwd: Ry’n ni’n dathlu Gwyl y Banc drwy gyhoeddi actores #YnEiBlodau... Sef yr anhygoel @KateElis230 !! Ry’n ni methu aros i chi ga…
Mon, 26 Aug 2019