Ymarferwyr Creadigol Llawrydd

27 Ion 2016

Yn y Sherman ‘rydym yn gwneud ac yn curadu theatr gyffrous i gynulleidfaoedd Caerdydd. ‘Rydym yn datblygu ac yn meithrin gwaith artistiaid Cymreig ac artistiaid sydd wedi eu lleoli yng Nghymru. ‘Rydym yn creu cyfleoedd i drigolion Caerdydd gysylltu â theatr drwy ymgysylltu perthnasol, ysbrydoledig a llawn gweledigaeth.

‘Rydym yn ceisio ehangu ein rhwydwaith o ymarferwyr llawrydd wrth barhau â’n prosiectau dysgu, ein prosiectau cymunedol a’n prosiectau allgymorth. ‘Rydym yn cynnal gweithdai a phrosiectau ar gyfer ein cwmnïau theatr ieuenctid, ysgolion a cholegau, yn ogystal â gyda grwpiau yn y gymuned, ac ‘rydym yn awyddus i gynyddu nifer yr ymarferwyr llawrydd ‘rydym yn gweithio â nhw.

Bydd arweinwyr gweithdai llwyddiannus yn cael eu talu fesul sesiwn neu fesul prosiect. ‘Rydym yn chwilio am ymarferwyr sy’n hynod brofiadol yn y maes, ac sy’n rhannu ein hymrwymiad at waith allgyrch arwyddocaol.

Bydd yr ymarferwyr yn meddu ar:

  • Brofiad eang, perthnasol a diweddar yn eu maes;
  • Brofiad perthnasol o weithio gyda grwpiau cymunedol, pobl ifanc, a/neu’r sector addysg ffurfiol;
  • Frwdfrydedd a chariad at eu gwaith.

Gan fod ein rhaglen Dysgu Creadigol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ac yn Ne Cymru, ‘rydym yn edrych am ymarferwyr llawrydd yn yr ardaloedd yma. Mae’r gallu i weithio yn Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

I ymgeisio:

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, gyrrwch CV a llythyr eglurhaol byr, gan gynnwys unrhyw sgiliau arbenigol sydd gennych, at: creative.learning@shermancymru.co.uk

Ariennir Sherman Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru. ‘Rydym wedi ymrwymo i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Os ho… https://t.co/JAeFz1Sa8v
Fri, 15 Jan 2021