Myfyrwyr Merthyr yn cysylltu gyda chartref gofal lleol ar gyfer Tydfil Tales

25 Meh 2020

Ar Orffennaf 1, bydd Theatr y Sherman yn lawnsio Tydfil Tales, drama newydd brydferth ar ffurf drama radio.  Mae Tydfil Tales yn plethu tameidiau o atgofion, brith gof o hanner straeon, a hanesion a gafodd eu rhannu gan breswyliaid cartref gofal The Daffodils ym Merthyr Tudful gyda myfyrwyr Celfyddydau Perfformio UAL yn Y Coleg Merthyr Tudful. 

Mae’r straeon wedi eu haddasu a’u perfformio gan y bobol ifanc.  Fe wnaed y ddrama yn y gymuned, gan y gymuned ac er mwyn y gymuned, ac mae’n rhoi llais i ddwy genhedlaeth o ddinasyddion Merthyr Tudful, gan eu huno drwy adrodd straeon a chreadigrwydd.

Fe ddaeth Theatr y Sherman a thîm o ymarferwyr at ei gilydd er mwyn hwyluso y sgyrsiau hyn rhwng preswylwyr cartref gofal The Daffodils a’r myfyrwyr, a ddigwyddodd cyn y cyfnod clo.  Yn ystod y cyfnod clo, fe fu’r myfyrwyr yn gweithio gyda’r cyfarwyddwyr Samantha Alice Jones a Timothy Howe (Rheolwr Ymgysylltu Creadigol Theatr y Sherman) er mwyn addasu’r sgyrsiau hyn ar gyfer ffurf drama radio.

Timothy Howe, Rheolwr Ymgysylltu Creadigol Theatr y Sherman fu’n arwain y prosiect, a dywedodd ef:  “Fe ddechreuodd y prosiect hwn fel ffordd o fynd i’r afael ag ynysigrwydd cymdeithasol a rhoi platfform i bobl ifanc o Ferthyr oedd yn teimlo nad oedd eu lleisiau’n cael eu clywed ar lwyfannau, ond erbyn hyn mae wedi datblygu yn ddathliad ac yn werthfawrogiad o’r gymuned ble mae’r ddrama wedi ei lleoli.

"Mae’r cysylltiadau a ffurfiwyd rhwng preswyliaid cartref gofal The Daffodils a myfyrwyr Y Coleg Merthyr Tudful wedi creu cyfeillgarwch, ond hefyd wedi datblygu dealltwriaeth ac ymddiriedaeth, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn y perfformiadau terfynol.  Wrth i’r prosiect ddatblygu, fe dyfodd perthnasau arbennig rhwng y myfyrwyr a’r preswyliaid nes eu bod yn teimlo eu bod yn perthyn i un teulu mawr. 

"Mae’r cysylltiadau arbennig yma yr ydym yn ei hybu drwy brosiect Tydfil Tales yn dangos sut mae’r celfyddydau yn dod a phobl a chymunedau at ei gilydd.  Mae’r dref yn sylfaen i’r stori, ac yn gymeriad amlwg yn y ddrama, fel y mae’r bobol rydym yn eu cwrdd; dyw un ddim yn bodoli heb y llall.  Ac felly mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n galed i ddod a lleisiau a straeon unigryw eu cyd-awduron yn fyw.  Mewn cyfnod o ynysu cymdeithasol, mae wedi bod yn donig i bawb i gael bod yn rhan o brosiect oedd yn canolbwyntio ar gymuned, ac yn dathlu talent artistig ac ysbryd cymunedol mewn lle sydd a’i enw’n cael ei bardduo yn aml yn Ne Cymru.”

Bydd Tydfil Tales yn cael ei ryddhau am 6yh ar Orffennaf 1 ar sianeli YouTube a SoundCloud Theatr y Sherman

Ariannwyd y prosiect gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Os ho… https://t.co/JAeFz1Sa8v
Fri, 15 Jan 2021