Hijinx a Theatr Ieuenctid INC Sherman yn Stuck in the Mud

20 Aws 2014

 

incyouth

Dyma sioe ddawns hudol a ail-grewyd yn arbennig i Ganolfan Mileniwm Cymru, a dyfodd o gydweithrediad rhwng tri chwmni o Gymru a’r arbenigwyr mewn dawns i’r anabl, GDance.

Llawenydd cariad, bywyd a rhoi lluch i labeli ydi byrdwn Stuck in the Mud, a bod unrhyw un - waeth beth fo ei oed, siâp ei gorff, ei allu neu’i anabledd - yn gallu cael blas ar ddawns a dawnsio.

Mae’r cwmnïau theatr gynhwysol - Theatr Hijinx sydd â’i gartref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a Theatr Ieuenctid INC Sherman – yn gweithio gyda Ballet Cymru a GDance ar yr addasiad yma o’r sioe ddawns hon, sydd am ddim i’w gwylio, a berfformir ar lwyfan Glanfa ac o’i gwmpas.

Mae Marc Brew, y coreograffydd anabl adnabyddus drwy’r gwledydd, yn cyfarwyddo’r darn i gyd-fynd â man corfforol dihafal yr oedfan ac â chyrff corfforol y dawnswyr.

Mae’r perfformiad promenâd yma’n arwain y gynulleidfa at bob darn dawns newydd - o gipluniau byrion hyd at sbloetiau cast cyfan. Mae’n addas i bob oed ac yn hygyrch i gadeiriau olwyn a choetsis cadair.

Perfformiwyd Stuck in the Mud eisoes yn Abertawe ym mis Gorffennaf ac yn Llandudno, yr wythnos cyn Caerdydd. Cafodd Deb a Mike Bright o Gaerdydd, oedd yn aelodau o’r gynulleidfa yn Abertawe, eu hysbrydoli gan y sioe: “Aethom i Abertawe dros y Sul a tharo ar eich perfformiad Stuck in the Mud yn gwbl ar hap. Roedd y digwyddiad yn gyfaredd ac yn llawenydd pur i’m gwraig a fi. Dydyn ni ddim yn arfer â mynd i ddigwyddiadau dawns, ond roedd y daith wych drwy Amgueddfa’r Glannau mor swynol. Rydyn ni’n tynnu’n capiau i’r perfformwyr roes i ni’r fath brynhawn difyr hudolus...Gwych, heb flewyn ar dafod.”

Meddai Helen Crocker, Cynhyrchydd GDance: “Mae Stuck in the Mud yn gwbl wahanol i berfformiadau dawns eraill. Mae’n cyfuno ballet a dawns gyfoes, ac mae wedi’i addasu’n arbennig i gyd-fynd â phob man newydd ac â dawnswyr lleol. Mae’n cynnwys perfformwyr proffesiynol anabl ac sydd heb fod yn anabl ac rydym yn llawn cyffro’n arbennig o fod yn gweithio gyda Theatr Hijinx eto a phobol ifanc Theatr Ieuenctid INC Sherman."

Ysbrydolwyd yr enw, Stuck in the Mud, gan yr harddwch all dyfu o fwd a’r gêm plant o’r un enw.

Mae gan Stuck in the Mud y doniau sydd eisiau i’w gwneud yn sioe dan gamp, ac rydym yn ymroddedig i gefnogi dawnswyr a choreograffwyr anabl dawnus newydd,” meddai Helen.

 

stuck

 

Gwelodd miliynau o wylwyr waith y cyfarwyddwr artistig Marc Brew yn seremoni drosglwyddo Campau Olympaidd 2004 Beijing a dyfeisiodd hefyd ddarnau i Olympiad Diwylliannol Llundain 2012. Mae Viv Gordon, un o gymrodyr coreograffig GDance ac un o ddoniau’r to sy’n codi, yn cynorthwyo Marc.

Jack White, cyfansoddwr ac enillydd un o wobrau Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, a sgoriodd y gerddoriaeth gyfeilio wreiddiol sy’n cynnwys corn Ffrengig byw.

Gwahoddodd Cyngor Celfyddydau Cymru’r cwmni o Gaerloyw, GDance, i ail-greu Stuck in the Mud ar gyfer y perfformiadau ychwanegol hyn yng Nghymru. Eu cefnogaeth nhw, ochr yn ochr â Chonsortiwm Dawns Cymru a Chelfyddydau Anabledd Cymru, a fu’n gyfrwng gwneud hyn y bosib yn 2014. Buddsoddi sylweddol gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 2013 a roes le i greu Stuck in the Mud.

Mae Stuck in the Mud am ddim i’w weld ddyddiau Sadwrn 27 a Sul 28 Medi 2014, canol dydd a 3pm, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gdancelive.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhaid i ni rannu bach mwy o gariad ar #DyddSantesDwynwen - dyma ychydig o luniau o gynyrchiadau'r gorffennol i… https://t.co/oHdycrIqZT
Mon, 25 Jan 2021