RSC Open Stages

27 Mai 2015

Bydd pedwar o Gwmnïau Drama Amatur lleol o Gymru a De-orllewin Lloegr yn perfformio detholiadau o ddramâu y maent wedi’u datblygu gyda Phrosiect RSC Open Stages yn Theatr y Sherman, Caerdydd, ddydd Sadwrn 30 Mai.

Fel rhan o brosiect RSC Open Stages sy’n dathlu theatr amatur ac yn gweithio yn y maes, gwahoddodd yr RSC gwmnïau amatur o bob cwr o’r rhanbarth i gynhyrchu eu cynyrchiadau Shakespeare eu hunain neu gynyrchiadau wedi’u hysbrydoli gan Shakespeare.

Fel dathliad o waith Shakespeare a theatr amatur, cafodd y cwmnïau gyfle i ddatblygu eu sgiliau a dramâu ar thema Shakespeare drwy weithdai.

Roedd y gweithdai’n gyfle i’r cwmnïau rannu gwybodaeth rhwng pobl broffesiynol ac amatur ac yn gyfle i’r cyfranogwyr gwrdd â'i gilydd. Cafodd y rhai a fynychodd gyfle i elwa ar arbenigedd proffesiynol ar draws ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys actio, symud, llais a thestun, cyfarwyddo, dylunio, rheoli llwyfan a goleuo.

Dywedodd un o’r grwpiau drama amatur, Everyman Theatre ei fod yn falch o gael bod yn rhan o’r cyfle hwn. Meddai Cyfarwyddwr Everyman Theatre, Geraldine Watson: “Mae’r egni, y brwdfrydedd a’r wybodaeth y mae’r ymarferwyr wedi bod mor barod i’w rhannu wedi bod yn heriol ac wedi’n bywiogi.”

Meddai Lisa Deeth o Go2 Theatre yn Lydney a Chas-gwent: “Mae bod yn rhan o brosiect RSC Open Stages eleni a mynychu’r gweithdai a gynhaliwyd gan yr RSC yn Theatr y Sherman wedi bod o fudd mawr inni fel cwmni, nid yn unig o ran y sgiliau a ddysgwyd, ond am y pleser pur o fod yno.

Mae’r pedwar Grŵp Drama Amatur a oedd yn rhan o’r prosiect yn dod o bob cwr o Gymru a’r De-orllewin Lloegr a byddant yn perfformio detholiadau 10 munud o’r dramâu canlynol:

Everyman Theatre – Measure for Measure

Go2 Theatre - Shakespeare’s Will

Lisvane Players - Inky Blottes

Studio Theatre - Old, Bold and Won't be Told

 

Bydd y grwpiau amatur lleol yn perfformio detholiadau o’u gwaith fel rhan o RSC Open Stages yn Theatr y Sherman ddydd Sadwrn 30 Mai, 7.30pm. Pris tocynnau yw £5.

Tocynnau

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhaid i ni rannu bach mwy o gariad ar #DyddSantesDwynwen - dyma ychydig o luniau o gynyrchiadau'r gorffennol i… https://t.co/oHdycrIqZT
Mon, 25 Jan 2021