Pwy yw dy arwr?

05 Hyd 2020

Yn Theatr y Sherman, hoffem gymryd y foment hon i hyrwyddo'r unigolion anhygoel sy’n creu dinas Caerdydd fel y mae. Rydym yn chwilio am enwebiadau o bobl sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eich cymuned leol neu i'ch bywyd ar hyn o bryd.

Pwy yw eich arwr lleol? Oes gennych chi gymydog sy'n torri record? Oes rhywun yn eich ysbrydoli? Efallai bod yna arwr di-glod yn eich stryd yr hoffech roi cefnogaeth iddynt? Neu efallai hoffech chi ddiolch i rywun.

Gyda'ch cymorth chi, byddwn yn arddangos ein harwyr di-glod lleol, arweinwyr cymunedol a chymeriadau lleol sy'n adlewyrchu curiad calon Caerdydd a'n cryfder cymunedol. Pwy bynnag ydyw, nawr yw eich cyfle i'w dathlu'n gyhoeddus. Rhowch wybod y manylion isod i ni, a byddwn ni yn gwneud y gweddill.

Enw'r person:
Oedran y person:
O ble maen nhw'n dod, neu le yng Nghaerdydd maen nhw'n byw:
Pam eu bod yn bwysig i chi:

Trwy lenwi'r wybodaeth yma, rydych chi'n cytuno iddo gael ei rannu â'n cynulleidfaoedd trwy ein cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch gynnwys llun, ond gwnewch yn siŵr bod gennych eu caniatâd cyn ei anfon.

Ni allwn aros i glywed gennych am yr holl bobl anhygoel yr ydym yn gwybod sydd yn ein dinas!

Anfonwch eich enwebiadau at:
timothy.howe@shermantheatre.co.uk

NEU

Arwyr Caerdydd
D / O Theatr y Sherman
Ffordd Senghennydd,
Cathays,
Caerdydd
CF24 4YE

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're offering every care home in Cardiff and South Wales a complimentary Sherman Advent Calendar to entertain thei… https://t.co/jYf1ah460n
Sat, 05 Dec 2020