Galwad: Theatr y Sherman yn chwilio am artist dysgu

09 Tach 2020

Rydym yn chwilio am artist dysgu i weithio ochr yn ochr â thîm Ymgysylltu Creadigol y Sherman i gynllunio a chyflwyno sesiynau yn ogystal â chefnogi tiwtoriaid gwadd fel rhan o'n rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu.

Mae Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn rhaglen am ddim sydd wedi'i hanelu at bobl ifanc 15-18 oed. Mae'n ceisio eu cyflwyno i fyd ysgrifennu dramâu, gan ddatblygu eu sgiliau trwy sesiynau rheolaidd a rhoi cyfle i'w gwaith gael ei berfformio fel rhan o raglen y Sherman. Ar hyn o bryd mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal ar-lein trwy Zoom.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio â thîm y Sherman a thiwtoriaid gwadd (o ystod o ddisgyblaethau) i greu cynnwys y gweithdai wythnosol ac yn cymryd rôl weithredol wrth gyflawni a chyflwyno'r gwaith hwn.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:
• Yn meddu ar brofiad fel gwneuthurwr theatr, cyfarwyddwr neu ddramatwrg.
• Â diddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc, ac yn meddu ar brofiad perthnasol.
• Yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg (dymunol ond nid yn hanfodol).

Dyletswyddau:
• Cyflwyno sesiwn wythnosol ar Zoom bob nos Iau 7.30yh - 9.30yh, gyda'r grŵp o gyfranogwyr 15 - 18 oed, ac adrodd yn ôl i'r adran Ymgysylltu Creadigol.
• Chi fydd yn llywio’r sesiynau yn gyffredinol, ond bydd gofyn i chi oruchwylio tiwtoriaid gwadd hefyd.
• Nod y tymor fydd i bob cyfranogwr ysgrifennu drama fer, a fydd yn cael ei chynhyrchu ar ffurf radio/drama glywedol. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu'r sgriptiau hyn, a bydd gofyn i chi ddarllen y sgriptiau a rhoi nodiadau.

Gwybodaeth arall:
• Rydym am benodi rhywun ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis Ebrill (Cynhwysol.
• Mae’r rôl hon ar gyfer Tymor y Gwanwyn - Ionawr i Ebrill (Cynhwysol.
• Bydd uchafswm o 20 o gyfranogwyr ar y cwrs.
• Mae'r rôl hon yn ddibynnol ar wiriad manwl DBS llwyddiannus.

Mae hwn yn gyfle â thâl.
Ffi: £100 y sesiwn.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Canol dydd Tach 25
Cyfweliadau (trwy Zoom): wythnos yn dechrau Tach 30.

Mae hi’n bwysig bod y sawl sy’n arwain y gweithdai yn cynrychioli yr amrywiaeth o leisiau yr ydym yn gweithio gyda hwy, ac felly rydym yn chwilio am ymgeiswyr o bob cymuned.

Os ydych chi'n credu eich bod chi'n cyrraedd y meini prawf uchod yna anfonwch CV atom gydag amlinelliad byr o'ch profiad gan egluro sut rydych chi'n cyflawni'r fanyleb swydd uchod, yn ogystal a manylion unrhyw ofynion mynediad i itp@shermantheatre.co.uk

Edrychwn ymlaen at glywed gennych,

Timothy Howe

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhaid i ni rannu bach mwy o gariad ar #DyddSantesDwynwen - dyma ychydig o luniau o gynyrchiadau'r gorffennol i… https://t.co/oHdycrIqZT
Mon, 25 Jan 2021