CYFLE GYDA THÂL I GYFLWYNO GWEITHDY

21 Hyd 2020

Rydym yn chwilio am artist i weithio ochr yn ochr â'r Dylunydd theatr Aled Wyn Williams i gyflwyno gweithdy wedi'i recordio ymlaen llaw fel rhan o'n tymor Calon Caerdydd. Bydd y gweithdy’n cyd-fynd â rhaglen ddogfen glywedol Emily Garside Center Stage: Stories of Cardiff's LGBTQIA + Community.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio ag Aled i greu cynnwys y gweithdy hwn ac yn chwarae rhan weithredol wrth gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd. Nid oes angen profiad o arwain gweithdy. Bydd hyfforddiant hwyluso a chefnogaeth yn cael ei ddarparu gan dîm Ymgysylltu Creadigol Theatr y Sherman.

Rydym yn gobeithio y bydd y gweithdy hwn yn gyfle i addysgu a hysbysu pobl am bwysigrwydd ac arwyddocâd y lliwiau a geir o fewn y llu o faneri balchder.

Oherwydd natur y gwaith hwn, rydym yn teimlo ei bod yn bwysig bod y sawl sy’n arwain y gweithdy yn adlewyrchu amrywiaeth y gymuned LHDTCRhA +, felly rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n arddel hunaniaeth Draws, Anneuaidd neu Queer ac yn gweithio yn y celfyddydau gweledol.

Mae hwn yn gyfle â thâl.
Ffi: £ 100.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Hydref

Dylai ymgeiswyr anfon amlinelliad byr o'u profiad i timothy.howe@shermantheatre.co.uk. Bydd unrhyw wybodaeth a anfonir atom yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac ni chaiff ei storio y tu hwnt i'r broses ddethol.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhaid i ni rannu bach mwy o gariad ar #DyddSantesDwynwen - dyma ychydig o luniau o gynyrchiadau'r gorffennol i… https://t.co/oHdycrIqZT
Mon, 25 Jan 2021