Dathlu ein partneriaeth â Phrifysgol De Cymru

22 Ebr 2021

Dros y flwyddyn ddiwethaf, er gwaethaf yr anawsterau enfawr y mae'r sector wedi eu hwynebu, rydym yn ymfalchïo ein bod wedi gallu cynnal ein perthynas â Chyfadran y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru. Trwy blatfformau ar-lein, mae Theatr y Sherman wedi parhau i gefnogi datblygiad artistiaid a gwneuthurwyr theatr ac mae wedi bod yn brofiad ysbrydoledig i fod yn dyst i allu’r myfyrwyr i addasu a sianelu eu hegni creadigol.

Mae ein perthynas â'r Brifysgol yn rhan allweddol o'n gwaith ac yn caniatáu inni gyfrannu at ecosystem ddiwylliannol y diwydiant creadigol, gan gefnogi'r isadeileddau hyfforddi sy'n arwain at leisiau newydd a datblygiad unigolion talentog.

Dros y tair mlynedd ddiwethaf, mae adran Ymgysylltu Creadigol Theatr y Sherman wedi gweithio’n agos gyda staff a myfyrwyr y brifysgol, gan gynnal darlithoedd gwadd ar gyfer y cyrsiau Drama a Pherfformio, cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol yn y Sherman a chefnogi’r myfyrwyr yng Ngŵyl National Theatre Connections a gynhaliwyd yn y theatr.

Cafodd Prifysgol De Cymru ei chydnabod yn ddiweddar fel un o brif ddarparwyr hyfforddiant creadigol yn nhablau cynghrair y Guardian yn 2020, gan ddod i’r brig yng Nghymru. Dros y blynyddoedd, mae sawl cyn-fyfyriwr wedi chwarae rhan allweddol yn ein gwaith gan gynnwys y gwneuthurwyr theatr Elgan Rhys a Gethin Evans, a ffurfiodd ein cwmni preswyl cyntaf, Cwmni Pluen ac a fu’n gyfrifol am ysgrifennu a chyfarwyddo ein cynhyrchiad hynod boblogaidd, Woof. Bu Gethin hefyd yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn y Sherman ac mae bellach yn Gyfarwyddwr Artistig Frân Wen. Ymhlith y cyn-fyfyrwyr eraill sydd wedi gweithio gyda Theatr y Sherman mae dau o'n Artistiaid Dysgu Ymgysylltu Creadigol cyfredol, Elena Carys Thomas ac Ashley Cummings ymhlith llawer o rai eraill.

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i groesawu myfyrwyr atom i ennyn profiadau ar ein cynhyrchiadau digidol a sain, ac rydym yn ddiolchgar iddynt am eu hymrwymiad a'u cefnogaeth amhrisiadwy, yn enwedig ar ein tymor Calon Caerdydd.

Fel cwmni cynhyrchu yng Nghymru, credwn ei bod yn hanfodol i sicrhau fod gwaith ar gyfer artistiaid o Gymru sy'n dymuno datblygu eu hymarfer proffesiynol yng Nghymru, ac i'r perwyl hwnnw edrychwn ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o gydweithio â Phrifysgol De Cymru.

Mae Dr Márta Minier, Athro Cysylltiol mewn Theatr, Drama a'r Cyfryngau, wedi ymddangos yn aml fel rhan o baneli trafod ar ôl sioeau yn y theatr ac mae wedi chwarae rhan weithredol wrth feithrin y bartneriaeth hon. Wrth sôn am y bartneriaeth rhwng y sefydliadau, dywedodd Dr Minier Rydym yn gwerthfawrogi ein perthynas â Theatr y Sherman yn aruthrol. Mae’r Sherman yn bresennol ar ein cyrsiau gradd mewn nifer o ffyrdd, ac mae hynny’n cyfoethogi addysg ein myfyrwyr yn fawr a’u hymwybyddiaeth o’r sector - o sesiynau gyda gwesteion arbennig ar gyfer yr is-raddedigion a’r ôl-raddedigion, i leoliadau profiad gwaith ar gyfer graddedigion, a thasgau arbennig ar gyfer y myfyrwyr MA. Rydym yn brifysgol sydd â chenhadaeth ddinesig gref, ac felly mae'n arbennig o braf bod ein myfyrwyr o wahanol flynyddoedd wedi cael cyfle i gyfrannu at waith adran ymgysylltu creadigol y Sherman yn nhymhorau'r hydref a'r Nadolig. Fe wnaeth ein myfyrwyr a fu’n gweithio ar ein gŵyl ddrama sain yn yr hydref hefyd werthfawrogi dysgu gan y tîm creadigol y tu ôl i dymor Calon Caerdydd .

Dywedodd Timothy Howe, Rheolwr Ymgysylltu Creadigol Theatr y Sherman Mae Theatr y Sherman yn hynod falch o’r berthynas sydd gennym â Phrifysgol De Cymru. Mae'r gwaith rydyn ni'n ei rannu ar ein llwyfannau, ac yn ein rhaglen ymgysylltu creadigol wedi caniatáu inni ddatblygu cyfleoedd i raddedigion a'r rhai sy'n dal i astudio er mwyn meithrin eu lleisiau artistig. Dros y deuddeg mis diwethaf mae’r myfyrwyr wedi cefnogi y gweithgareddau a oedd yn ymwneud â'n tymor Calon Caerdydd, yn ogystal â chynnal gweithdai ar-lein i bobl ifanc, ac ymgysylltu â'n theatr ieuenctid. Ein gobaith yw, trwy ddarparu'r cyfleoedd hyn i artistiaid dan hyfforddiant, fod dyfodol y sector yn elwa o'r profiadau a'r wybodaeth sydd gan dîm y Sherman. Wrth i’n partneriaeth â Phrifysgol De Cymru gryfhau flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae’r Sherman yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod talent sydd wedi’u hyfforddi yng Nghymru yn cael cymaint o gyfleoedd â phosibl i dyfu a datblygu yma.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021