THEATR Y SHERMAN YN RHANNU Y CAMPWEITHIAU A GRËWYD AR EU CWRS CYFLWYNIAD I YSGRIFENNU DRAMÂU

21 Ebr 2021

Mae’r rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu gan Theatr y Sherman yn cynnig cyfle i bobl ifanc archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol ar gyfer theatr. Diolch i gefnogaeth barhaus Sefydliad Esmée Fairbairn, mae'r bobl ifanc sy'n rhan o'r cynllun eleni wedi ysgrifennu a chreu tymor o ddramâu sain byr sydd wedi'u hymarfer a'u recordio trwy Zoom gan actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol. Mae Theatr y Sherman yn falch iawn o allu rhannu Gwrandewch! ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol rhwng Mai 10 – 21, 2021.

Mae'r cyfranogwyr wedi creu dramâu newydd sbon sy’n craffu ar fywyd go iawn ac yn mynd a ni ar anturiaethau rhyfeddol. Mae pob un o'r cynyrchiadau'n adlewyrchu profiad bywyd y bobl ifanc a'r cymunedau mae nhw'n eu galw'n gartref.

Y tair drama ar ddeg sy'n ymddangos fel rhan o’r tymor yw:

I Miss You gan Martha Bright
Throughout the Years gan Sophie Budd
On Cloaks and Coke – Adception
gan Grace Eshel
Pethau Dieithr gan Angharad Evans Quek
Overboard gan Alétte Fontaine
We’re Ready For You Now gan Olympia Koursarou
A Colour-Filled World gan Bianca Pinto
Help! I'm Stuck in an Audio Play gan Tom Price
Dial Tone gan Madlen Protheroe
Trial of the Ignorant Mind gan Rain Preece
Anton and Eddie gan Daniel Raja
Lyres and Reality gan Ari Skyrme-Croft
That's My Win!
gan Mackenzie Steed

Yn dilyn galwad agored, mae cast eithriadol wedi dod ynghyd, gyda nifer ohonynt yn chwarae sawl rôl o fewn y tymor. Yr actorion yw Jalisa Andrews, Jude Blake, Tom Blumberg, Non Haf, Savanna Griffiths, Judith Haley, Carli De'La Hughes, Aisha-May Hunte, Gabin Kongolo, Elin Pavli-Hinde, Tristan Slowley, Emmy Stonelake, Oliver Morgan Thomas ac Adam C Webb, actor o Hijinx. Cyfarwyddir y cynyrchiadau gan Nerida Bradley, Francesca Goodridge, Elena Carys Thomas, Dafydd Weeks a Daisy Williams. Golygir y dramâu sain gan Branwen Munn a Christopher Young gyda’r fideos yn cael eu golygu gan Chris Lloyd. Mae gwybodaeth fanwl am y cynhyrchiadau isod.

Mae’r rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu gan Theatr y Sherman yn cynnig cyfle i bobl ifanc 15-18 oed archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol. Yn bwysicaf oll, mae'n lle iddynt ddarganfod eu llais a'i rannu ag eraill. Arweiniwyd y rhaglen eleni gan y Prif Diwtor Ysgrifennu Dramâu - Katie Elin-Salt a’r Cynorthwyydd Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu- Non Haf Davies gyda’r Tiwtoriaid Gwadd - Steph Back, Nerida Bradley, April Dalton, Tracy Harris, Mali Ann Rees, Lucy Rivers, Catherine Paskell a Tim Price.

Mae’r rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu ar fîn dechrau ei phedwaredd flwyddyn. Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal bob nos Iau yn ystod y tymor ysgol rhwng 7.30yh a 9.30yh. Os ydych chi rhwng 15 ac 18 oed ac os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch ag ITP@shermantheatre.co.uk.

Nodiadau:

Manylion pob cynhyrchiad

A Colour-Filled World gan Bianca Pinto
Russ – Gabin Kongolo
Marcel – Jude Blake
Derrick – Tristan Slowley
Ebony – Savanna Griffiths
Tiara – Elin Pavli-Hinde
Kayla / Zuri – Jalisa Andrews
Monica – Carli De'La Hughes
Amena – Aisha-May Hunte
Employee 1 & 2 / Waitress – Emmy Stonelake
Cyfarwyddwyd gan– Elena Carys Thomas

Anton and Eddie gan Daniel Raja
Anton – Gabin Kongolo
Eddie – Adam C Webb
Mr Karim / Upin – Tristan Slowley
Joe – Oliver Morgan Thomas
Aunty Margaret / Sida – Jalisa Andrews
Cyfarwyddwyd gan – Nerida Bradley

Dial Tone gan Madlen Protheroe
Alex - Jude Blake
Thomas - Oliver Morgan Thomas
Riley - Elin Pavli-Hinde
Nora – Non Haf
Cyfarwyddwyd gan – Francesca Goodridge

Help! I'm Stuck in an Audio Play gan Tom Price
Ioan - Gabin Kongolo
Stranger / Elis – Jude Blake
Waiter – Tom Blumberg
Cyfarwyddwyd gan – Dafydd Weeks

I Miss You gan Martha Bright
Voice – Savanna Griffiths
Cyfarwyddwyd gan – Dafydd Weeks

Lyres and Reality gan Ari Skyrme-Croft
Dionysus – Tristan Slowley
Cyfarwyddwyd gan – Francesca Goodridge

On Cloaks and Coke – Adception gan Grace Eshel
Pete – Adam C Webb
V/O 2 – Elin Pavli-Hinde
Lyla – Jalisa Andrews
Ad Voice – Tom Blumberg
V/O – Aisha-May Hunte
Cyfarwyddwyd gan – Daisy Williams

Overboard gan Alétte Fontaine
Chloe - Savanna Griffiths
Hazel - Judith Haley
Cyfarwyddwyd gan – Elena Carys Thomas

Pethau Dieithr gan Angharad Evans Quek
Katie – Aisha-May Hunte
Cyfarwyddwyd gan – Dafydd Weeks

That's My Win! gan Mackenzie Steed
Louise – Emmy Stonelake
Cyfarwyddwyd gan – Daisy Williams

Throughout the Years gan Sophie Budd
Narrator / P2 – Elin Pavli-Hinde
P 1 – Emmy Stonelake
Cyfarwyddwyd gan – Daisy Williams

Trial of the Ignorant Mind gan Rain Preece
BPD - Jude Blake
Bipolar – Adam C Webb
Schizophrenia - Tristan Slowley
Paul - Oliver Morgan Thomas
Cyfarwyddwyd gan – Nerida Bradley

We’re Ready For You Now gan Olympia Koursarou
Alex – Gabin Kongolo
Rhydian – Oliver Morgan Thomas
Police Officer – Emmy Stonelake
Cyfarwyddwyd gan – Francesca Goodridg

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021