Mabwysiadu Sedd

CYMERWCH EICH SEDD GYDA RHYS IFANS

Mae ein noddwr Rhys Ifans wedi mabwysiadu seddi yn ein Prif Theatr. Cefnogwch Theatr y Sherman drwy gymryd eich sedd wrth ei ochr. Fel elusen gofrestredig rydym ond yn gallu ymgymryd â gwaith ar ein llwyfannau ac oddi arnynt o ganlyniad i'ch cefnogaeth chi.

Drwy fabwysiadu sedd yn y Sherman, nid yn unig y bydd gennych gysylltiad â ni fydd yn para 10 mlynedd, byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r gwaith rydym yn ei wneud ar eich cyfer chi, aelodau'r gynulleidfa, ac ar gyfer ein cymunedau.

Am £240, rhoddir plac sy'n dwyn arysgrif o'ch dewis ar sedd yn y Brif Theatr ar eich cyfer chi neu rywun annwyl.

I fabwysiadu sedd, cliciwch yma neu ffoniwch 029 2064 6900.

Rhys Ifans & Joe Murphy

Rhys Ifans, Noddwr Theatr y Sherman a Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ein ffynonellau incwm wedi diflannu'n llwyr. Os gallwch chi, ystyriwch gyfrannu i Theatr y Sherman heddiw. Tecs… https://t.co/mSfamWsjUn
Sat, 26 Sep 2020