Mabwysiadu Sedd

CYMERWCH EICH SEDD GYDA RUTH JONES A RHYS IFANS

Mae ein Noddwr Rhys Ifans a Ruth Jones, ymhlith llu o enwau cyfarwydd eraill, wedi mabwysiadu seddi yn awditoriwm ein Prif Dŷ. Cefnogwch Theatr y Sherman trwy roi sedd i'ch ffrind, anwylyd neu hyd yn oed i chi eich hun ochr yn ochr â nhw. Mae'r anrheg unigryw a pharhaol hon yn rhoi plac i'r derbynnydd gydag arysgrif o'ch dewis arno, a hynny ar sedd fabwysiedig yn ein Prif Dŷ am 10 mlynedd. Mabwysiadwch sedd heddiw gyda rhodd o £300.

Nodwch nad yw mabwysiadu sedd yn cynnwys unrhyw hawliau archebu ar gyfer y sedd a enwir. Bydd uchafswm o lythrennau yn bosib ar gyfer yr arysgrif ar y plac.

I fabwysiadu sedd, cliciwch yma neu ffoniwch 029 2064 6900.

 

Ruth Jones adopt a seat

Ruth Jones

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021