Lythyr Sion Corn

Santa reading letters

Bydd Theatr y Sherman yn rhannu rhywfaint o hud Nadoligaidd eleni eto drwy gynhyrchu llythyrau personol arbennig oddi wrth Siôn Corn.

Am gyfraniad o £4 yn unig, gallwch archebu llythyr personol arbennig oddi wrth Siôn Corn. Am £7 yn unig allwch archebu dau lythyr, ac am £10 cewch dri.

Dychmygwch y cyffro pan fydd eich plentyn yn agor y llythyr. Bydd Siôn Corn yn gwybod y cyfan amdanynt gan gynnwys ble maent yn byw, beth hoffent ei gael yn anrhegion Nadolig, beth fuont yn ei wneud yn ystod y flwyddyn, ac enw eu ffrind gorau.

Gall Llythyrau Siôn Corn nail ai fod yn aros ar sedd y plentyn yn yr awditoriwm os yw'n gweld Alice in Wonderland gyda’r swyddfa docynnau ar gyfer Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood neu ei anfon drwy’r post.

I sicrhau Nadolig arbennig o hudolus i’ch plentyn cysylltwch â Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 | ticketing@shermantheatre.co.uk.

Gadewch pum diwrnod gwaith rhwng archebu ac ymweld â'r Sherman.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/YRJZKWN8B5
Sun, 21 Oct 2018