Rheolwr Sherman 5

Math
Llawn amser
Cytundeb
Contract tymor penodedig tan fis mawrth 2023
Cyflog
£25,000
Application closing date
Wed 16 Feb 2022
Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Sherman 5 i weithio gyda Chydlynydd Sherman 5 i ddarparu rhaglen eang o fentrau i gefnogi aelodau. Mae Sherman 5 yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau a sicrhau bod Theatr y Sherman mor agored a hygyrch â phosib, gan gefnogi pobl i oresgyn unrhyw amgylchiadau personol neu ymarferol sy’n eu rhwystro rhag dod i’r theatr. Lawrlwythwch y pecyn ymgeisio am y manylion llawn.
Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Mercher 16 Chwefror 2022. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Llun 28 Chwefror 2022. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, neu i drafod unrhyw addasiadau rhesymol neu ystyriaethau hygyrchedd er mwyn eich galluogi i gymryd rhan yn y broses gyfweld yn llawn,cysylltwch â ni drwy e-bostio recruitment@shermantheatre.co.uk. Rydyn ni eisiau i Theatr y Sherman fod yn hygyrch i bawb ac felly mae’n hynod bwysig i ni fod ein tîm yn y theatr yn adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ar draws y ddinas a thu hwnt. Rydym felly’n croesawu’n arbennig ymgeiswyr o gymunedau ethnig amrywiol a chymunedau B/byddar ac anabl sy’n cael eu tangynrychioli o fewn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan.