Rheolwr y Swyddfa Docynnau

Math
Llawn amser
Cytundeb
Parhaol
Cyflog
£22,000
Application closing date
Thu 17 Feb 2022
Rydyn ni’n chwilio am Reolwr y Swyddfa Docynnau i arwain tîm y Swyddfa Docynnau ac i reoli’r Swyddfa Docynnau, gan fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i gyrraedd targedau gwerthu a datblygu’r gwasanaeth orau i gwsmeriaid. Dyma’r cyfle delfrydol i Gynorthwyydd profiadol neu Oruchwyliwr Swyddfa Docynnau profiadol i gymryd y camau cyntaf at swydd reoli a mynd â’u gyrfa i’r lefel nesaf. Lawrlwythwch y pecyn ymgeisio am y manylion llawn.
Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar ddydd Iau 17 Chwefror 2022. Cyfweliadau: Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni drwy e-bostio recruitment@shermantheatre.co.uk. Rydyn ni eisiau i Theatr y Sherman fod yn hygyrch i bawb ac felly mae’n hynod bwysig i ni fod ein tîm yn y theatr yn adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ar draws y ddinas a thu hwnt. Rydym felly’n croesawu’n arbennig ymgeiswyr o gymunedau ethnig amrywiol a chymunedau B/byddar ac anabl sy’n cael eu tangynrychioli o fewn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan.