Rheolwr AD (Adnoddau Dynol) a Gweinyddiaeth

Math
Llawn amser
Cytundeb
Parhaol
Cyflog
£25,000
Application closing date
Tue 1 Mar 2022
Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr AD (Adnoddau Dynol) a Gweinyddiaeth i gefnogi’r Pennaeth Cyllid a Gweinyddiaeth ym mhob agwedd ar waith Rheoli Ariannol, Cydymffurfiaeth Adnoddau Dynol, ac Adrodd. Lawrlwythwch y pecyn ymgeisio am y manylion llawn.
Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Mawrth 01 Mawrth 2022. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher, 09 Mawrth 2022. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni drwy e-bostio recruitment@shermantheatre.co.uk. Rydyn ni eisiau i Theatr y Sherman fod yn hygyrch i bawb ac felly mae’n hynod bwysig i ni fod ein tîm yn y theatr yn adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ar draws y ddinas a thu hwnt. Rydym felly’n croesawu’n arbennig ymgeiswyr o gymunedau ethnig amrywiol a chymunedau B/byddar ac anabl sy’n cael eu tangynrychioli o fewn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan.