Pennaeth Gweithrediadau

Math
Llawn amser
Cytundeb
Parhaol
Cyflog
£32,000 - 35,000
Application closing date
Fri 8 Apr 2022
Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Pennaeth Gweithrediadau. Mae'r swydd yma yn un newydd a bydd yn rôl ganolog o fewn yr uwch dîm arweiniol gan adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Gweithredol. Bydd y rôl hon yn sicrhau fod pob ymwelydd yn cael argraff gyntaf hawddgar a thrawiadol, yn ogystal â sicrhau bod yr adeilad a'i staff ac ymwelwyr yn cael eu cadw'n ddiogel bob amser. Bydd hyn i gyd yn cael ei gyflawni trwy lens fasnachol a fydd yn cael ei arwain gan ganlyniadau.
Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Gwener 8 Ebrill 2022. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 13 Ebrill 2022. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, neu i drafod unrhyw addasiadau rhesymol neu ystyriaethau hygyrchedd er mwyn eich galluogi i gymryd rhan yn y broses gyfweld yn llawn,cysylltwch â ni drwy e-bostio recruitment@shermantheatre.co.uk. Rydyn ni eisiau i Theatr y Sherman fod yn hygyrch i bawb ac felly mae’n hynod bwysig i ni fod ein tîm yn y theatr yn adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ar draws y ddinas a thu hwnt. Rydym felly’n croesawu’n arbennig ymgeiswyr o gymunedau ethnig amrywiol a chymunedau B/byddar ac anabl sy’n cael eu tangynrychioli o fewn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan.