Goruchwyliwr y Swyddfa Docynnau

Math
Rhan Amser
Cytundeb
Parhaol
Cyflog
£18,658 (pro-rata)
Application closing date
Fri 5 Nov 2021
Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolyn deinamig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i lenwi swydd ran-amser barhaol yn nhîm y Swyddfa Docynnau.
Bydd Goruchwylwyr y Swyddfa Docynnau yn cefnogi’r Rheolwr Gwerthu a Mewnwelediad drwy ddirprwyo yn eu habsenoldeb, gan gyflawni dyletswyddau craidd y Swyddfa Docynnau, sy’n cynnwys darparu gwasanaeth i gwsmeriaid o’r safon uchaf, gwneud y mwyaf o gyfleoedd gwerthu, cynorthwyo â gweithgarwch marchnata, a gwneud y mwyaf o weithrediad Derbynfa Theatr y Sherman. Er mwyn helpu i sicrhau ein bod ni’n parhau i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg, mae angen siaradwr Cymraeg rhugl ar gyfer y swydd yma. Mae’r swydd yma’n hanfodol i’r sefydliad wrth i ni symud tuag at groesawu ein cynulleidfaoedd yn ôl ar gyfer perfformiadau wyneb yn wyneb. Cynhelir y cyfweliadau: ddydd Mercher 12 Tachwedd 2021