Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth

Math
Llawn amser
Cytundeb
Parhaol
Cyflog
£19,266
Application closing date
Mon 7 Mar 2022
Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth i gefnogi’r Rheolwr AD (Adnoddau Dynol) a Gweinyddiaeth i sicrhau bod yr adran Cyllid a Gweinyddiaeth yn rhedeg yn esmwyth. Lawrlwythwch y pecyn ymgeisio am y manylion llawn.
Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Llun 07 Mawrth 2022. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Llun, 21 Mawrth 2022. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni drwy e-bostio recruitment@shermantheatre.co.uk. Rydyn ni eisiau i Theatr y Sherman fod yn hygyrch i bawb ac felly mae’n hynod bwysig i ni fod ein tîm yn y theatr yn adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ar draws y ddinas a thu hwnt. Rydym felly’n croesawu’n arbennig ymgeiswyr o gymunedau ethnig amrywiol a chymunedau B/byddar ac anabl sy’n cael eu tangynrychioli o fewn ein tîm ar hyn o bryd. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan.