Cynorthwywyr Swyddfa Docynnau

Math
Hyblyg
Cytundeb
Cynigir y swydd fel cytundeb dim oriau
Cyflog
£9.01 yr awr
Application closing date
Fri 31 Dec 2021
Ydych chi’n unigolyn llawen a chymwynasgar, sy’n gallu cynnig croeso cynnes i’n cwsmeriaid, a fyddai’n gwneud iddyn nhw fod eisiau ymweld â’r theatr dro ar ôl tro? Allwch chi ein helpu ni i werthu mwy o docynnau? Os felly, gallech fod yn rhan hanfodol o dîm ein Swyddfa Docynnau.
Rydyn ni’n recriwtio ar gyfer nifer o Gynorthwywyr y Swyddfa Docynnau, ac mae’n rhaid i rai ohonynt allu cyfathrebu’n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg. Rhagor o wybodaeth: Mae hyblygrwydd yn hanfodol gan y bydd oriau gweithio yn newid o wythnos i wythnos. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi ar gytundeb dim oriau.