Cynorthwydd Bar a Chegin

Math
Hyblyg
Cytundeb
Cynigir y swydd fel cytundeb dim oriau
Cyflog
£8.91 yr awr
Application closing date
Fri 31 Dec 2021
Oes gennych chi brofiad o baratoi bwyd neu’r ddealltwriaeth o weithio mewn cegin brysur? ‘Ydych chi’n berson hwyliog a chymwynasgar? Allwch chi roi croeso cynnes i’n cwsmeriaid, fel eu bod yn awyddus i ymweld â’r theatr dro ar ôl thro?
Os felly, gallwch fod yn rhan allweddol o’n tîm Bar a’r Gegin. Mwy o wybodaeth: Mae hyblygrwydd yn hanfodol oherwydd bydd oriau gwaith yn newid o wythnos i wythnos. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn cael ei gyflogi ar cytundeb sero awr.