Hygyrchedd

Rydym yn dymuno i’n gwefan fod mor hygyrch â phosib a rydym yn ymdrechu i gydymffurfio â’r canllawiau penodol sydd ym Menter Hygyrchedd y We (Web Accessibility Initiative).

Ein nod yw cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 mewn perthynas â’r ddarpariaeth o wasanaeth ar-lein.  Mae’r Ddeddf hon yn datgan yn gwbl glir fod yn rhaid i wefannau’r sectorau preifat a chyhoeddus fod yn hygyrch.

Nodweddion Hygyrchedd

  • Mae gan bob delwedd a ddefnyddir ar y wefan hon destunau cyfwerth priodol.
  • Defnyddiwyd dalennau mewn dull rhaeadrol ar gyfer y cynllun a’r cyflwyniad.
  • Mae pob tudalen wedi’u llunio fel y gellir eu darllen heb ddalennau ffeil ddiwyg.
  • Mae’r  wefan hon yn defnyddio maint ffont cymharol er mwyn galluogi i’r defnyddiwr nodi “maint y testun” mewn porwyr gweledol.
  • Mae pob ffurf yn dilyn trefn Tab rhesymegol
  • Mae labeli’n cael eu cysylltu â meysydd mewn ffurfiau HTML.

Porwyr Gwefan

  • Microsoft - Internet Explorer
  • Mozilla - Firefox 
  • Apple - Safari

Mae croeso i chi gysylltu â ni gyda’ch adborth er mwyn ein galluogi i barhau i wella hygyrchedd y wefan hon.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @CriwBrwd: Ry’n ni’n dathlu Gwyl y Banc drwy gyhoeddi actores #YnEiBlodau... Sef yr anhygoel @KateElis230 !! Ry’n ni methu aros i chi ga…
Mon, 26 Aug 2019