Cefnogi Theatr y Sherman

Mae Theatr y Sherman yn theatr i chi ac mae angen eich help nawr.

Cliciwch drwodd i weld sut y gallwch chi ein cefnogi.

Romeo and Julie NT_main

Romeo and Julie

16 Med - 03 Hyd

Mae dau unigolyn dosbarth gweithiol deunaw oed a fagwyd ychydig o strydoedd ar wahân, ond sy'n dod o fydoedd...

Dangos manylion Archebu tocynnau

Sherman Theatre

Eich Theatr

Mae Theatr y Sherman yn cynhyrchu theatr eithriadol ar gyfer pobl Caerdydd ac yn awyddus i rannu hyn gyda chi - theatr am y...

Darllenwch fwy

Sherman 5

Nod Sherman 5 yw rhoi cyfle i'r rhai nad ydynt erioed wedi gweld perfformiad yn Theatr y Sherman o'r blaen.

Pan fyddwch...

Darllenwch fwy

Theatr Ieuenctid

Wrth eich bodd yn perfformio? Drwy gydol y flwyddyn byddwch yn gweithio ar amrywiol ymarferion, llais a symudiad yn unigol...

Darllenwch fwy

Newyddion diweddaraf

Sherman

Cyhoeddi rhagor o brosiectau Egwyl

27/03/2020

Rydym yn falch o gyhoeddi prosiectau eraill sy’n rhan o’n rhaglen Egwyl, sydd wedi eu cynllunio i gefnogi artistiaid a’r gymuned lawrydd, ac i roi i’n...

Darllenwch fwy

Sherman

Diwrnod Theatr y Byd

27/03/2020

Ar gyfer Diwrnod Theatr y Byd gofynnom ni i aelodau o dîm y Sherman meddwl am y gorffennol ac edrych i'r dyfodol.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Your support will help us to continue to develop our young people through our Youth Theatre, Education and Creative… https://t.co/SiDTWCJquT
Mon, 30 Mar 2020