Mark Thomas

Mark Thomas: 50 Things About Us - PERFFORMIAD WEDI'I AILDREFNU

16 Med

Mae Mark yn defnyddio ei steil adnabyddus o chwedleua, stand-yp, tanseiliad a deunydd sydd wedi’i...

Dangos manylion Archebu tocynnau

Sherman Theatre

Eich Theatr

Mae Theatr y Sherman yn cynhyrchu theatr eithriadol ar gyfer pobl Caerdydd ac yn awyddus i rannu hyn gyda chi - theatr am y...

Darllenwch fwy

Sherman 5

Nod Sherman 5 yw rhoi cyfle i'r rhai nad ydynt erioed wedi gweld perfformiad yn Theatr y Sherman o'r blaen.

Pan fyddwch...

Darllenwch fwy

Theatr Ieuenctid

Wrth eich bodd yn perfformio? Drwy gydol y flwyddyn byddwch yn gweithio ar amrywiol ymarferion, llais a symudiad yn unigol...

Darllenwch fwy

Newyddion diweddaraf

Creative Learning

Dathlu ein partneriaeth â Phrifysgol De Cymru

22/04/2021

Dros y flwyddyn ddiwethaf, er gwaethaf yr anawsterau enfawr y mae'r sector wedi eu hwynebu, rydym yn ymfalchïo ein bod wedi gallu cynnal ein perthynas â Chyfadran y...

Darllenwch fwy

Creative Learning

THEATR Y SHERMAN YN RHANNU Y CAMPWEITHIAU A GRËWYD AR EU CWRS CYFLWYNIAD I YSGRIFENNU DRAMÂU

21/04/2021

Mae’r rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu gan Theatr y Sherman yn cynnig cyfle i bobl ifanc archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol ar gyfer theatr....

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

#pridemonth2021 #RefugeeWeek2021
Fri, 18 Jun 2021