Gwirfoddoli

Wirfoddolwyr

Ers mis Ionawr 2015 mae dros 100 o bobl wedi dewis neilltuo peth o'u hamser gwerthfawr drwy ymuno â'n tîm o wirfoddolwyr sy'n gweithio'n galed i groesawu ein cynulleidfaoedd a darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.

Mae ein tîm o stiwardiaid gwirfoddol yn grŵp gwych o unigolion sy’n angerddol am gefnogi’r Sherman a’r gwaith yr ydym yn ei wneud. Mae gwirfoddoli yn golygu mwy na helpu’r Sherman ffynnu.

Mae yna nifer o resymau pam fod ein gwirfoddolwyr wedi dewis rhoi eu hamser gwerthfawr i'n cynorthwyo, boed i wneud ffrindiau newydd neu geisio rhywbeth newydd, ennill profiadau gwerthfawr i'w rhoi ar eu CV, i gyfrannu at gymuned y celfyddydau neu hyd yn oed i ddysgu mwy am y theatr. Credwn fod y Sherman yn lle gwych i wirfoddoli, ond peidiwch gymryd ein gair ni amdano, mae ein gwirfoddolwyr wedi dweud wrthym pam eu bod yn gwirfoddoli yn Theatr y Sherman:

 

‘I VOLUNTEER BECAUSE IT IS FANTASTIC TO BE PART OF THE SHERMAN COMMUNITY AND IT’S A REALLY GOOD CHANCE TO SEE SOME GREAT SHOWS.’ ZARA

‘I VOLUNTEER BECAUSE BY DOING SO I’M HELPING PEOPLE LOVE THE THEATRE AS MUCH AS I DO.’ DAN

‘I VOLUNTEER BECAUSE IT IS INTELLECTUALLY AND SOCIALLY REWARDING. IT ENERGISES ME AND SOMETIMES OPENS DOORS I NEVER KNEW I WANTED TO KNOCK AT.’ ALEX

Pan fyddwch yn ymuno â’n tîm byddwch hefyd yn derbyn y holl fanteision hyn:

  • Cynigion gwych ar docynnau
  • Gwahoddiadau i Nosweithiau i’r Wasg
  • Meithrin Sgiliau a Phrofiad
  • Rhowch hwb i’ch CV yn y celfyddydau
  • Datblygu ac ymarfer eich sgiliau Cymraeg a BSL
  • Cwrdd ag unigolion o’r un anian

Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr fesul tymor, ac yn awr edi recriwtio ar gyfer tymor y gwanwyn 2019. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ebostiwch ni ar volunteers@shermantheatre.co.uk

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Cyn y noson agoriadol o 'Tis Pity She's a Whore heno, roeddem am rannu'r lluniau yma o'r cynhyrchiad efo chi. Llun… https://t.co/EHpgegdumh
Thu, 18 Jul 2019