Gwirfoddoli Sherman 5

Mae Sherman 5 yn edrych am wirfoddolwyr brwdfrydig i fod yn Gynrychiolwyr Sherman 5. Fel Cynrychiolydd Sherman 5 byddwch yn helpu i roi’r gair ar led am y prosiect a gwneud nosweithiau Sherman 5 yn y theatr yn well byth i’r aelodau drwy gyfarfod a chyfarch cynulleidfaoedd newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyn ac ar ôl y perfformiadau.

Sherman 5 Reps Sandra Akande and Phunke Akande Sherman 5 Reps, Naim Al Ahmed, Kate Gerrardand Safyan Iqbal earning Time Credits

 

Bydd y cyfloed i Gynrychiolwyr Sherman 5 yn cynnwys:

 • Dyletswyddau blaen tŷ yn y theatr ar nosweithiau Sherman 5
 • Cefnogi marchnata a hyrwyddo prosiect Sherman 5 yn y gymuned ac mewn digwyddiadau arbennig
 • Codi ymwybyddiaeth o’r prosiect drwy eich rhwydweithiau.

Yn gyfnewid am eich cyfraniad fel Cynrychiolydd Sherman 5, byddwch yn cael:

 • 1 Credyd Amser am bob awr y byddwch yn gwirfoddoli, wedi’i gefnogi gan Spice Network
 • Crys-t Sherman 5 am ddim pan fyddwch yn ymuno a hwdi Sherman 5 am ddim ar ôl 25 awr o wirfoddoli
 • Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch a Dyletswyddau a Gweithdrefnau blaen tŷ
 • Hyfforddiant Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth
 • Cefnogaeth a goruchwyliaeth lawn gan Gydgysylltydd Sherman 5, Guy O'Donnell

Os ydych yn frwd ynglŷn â phrosiect Sherman 5 ac yn teimlo bod gennych yr egni a’r profiad ar gyfer y sialens hon, byddem yn falch o glywed gennych.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Guy O’Donnell, Cydgysylltydd Sherman 5, Sherman Cymru.
Ffôn: 07703729079
E-bost: guy.odonnell@shermancymru.co.uk

Nod Sherman 5, sydd wedi'i noddi'n hael gan Sefydliad Paul Hamlyn, yw rhoi cyfle i bobl nad ydynt erioed wedi bod i weld perfformiad yn Theatr y Sherman i wneud hynny.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018